Løsningen finnes i havet / Klima-utfordringen

Produsere mer klimavennlig protein

Med mål om å kutte 35 % av klimagassutslippene (GHG) innen 2030, konsentrerer Cermaq seg om å redusere bruken av fossilt brensel. – Cermaq Norge er ledende innen innovativ elektrifisert teknologi for produksjon av fisk i sjø, sier Kristin Hurum, direktør for HR, bærekraft og kvalitet i Cermaq Norge.

Cermaq har målt sin påvirkning på klimaendringene i over 10 år. Reduksjonen av klimagasser er en sentral del av Cermaqs strategi for å sikre forlengelse av konsesjoner til å drive i alle regioner i Canada, Chile og Norge.

«Vi er avhengige av havet for produksjonen vår. Klimaendringene øker surheten i havet og å redusere CO2-utslipp er viktig for å sikre et levende hav der vi driver og sikre eksisterende biologisk mangfold, sier Hurum.

Mer fisk med mindre energiforbruk

I 2021 ble kunnskap basert på data om Cermaqs klimapåvirkning brukt til å beregne, sende inn og bekrefte et klimamål med Science-Based Targets Initiative. SBTI er et ledende initiativ som er dedikert til å samarbeide med bedrifter for å kutte klimautslipp og skape en nullkarbonøkonomi.

"Sammen med målet vårt om å kutte 35 % av de absolutte utslippene globalt innen 2030, planlegger vi også å øke produksjonen av laks for å sikre en sunn tilførsel av lavkarbonprotein til en verden som trenger mer mat," sier Hurum.

Hovedkilder til utslipp

For å sette utslippsmål laget Cermaq først en fullstendig karbonutslippsvurdering basert på kalenderåret 2019. Denne inneholdt både utslipp fra Cermaqs egen virksomhet, og utslipp produsert oppstrøms og nedstrøms i Cermaqs verdikjede.

«I denne prosessen identifiserte vi diesel, brukt i sjødelen av virksomheten vår, som hovedkilden til utslipp for vår egen virksomhet. Utslipp i forbindelse med fôr og transport av fisken vår til kunder var hovedkildene både samlet og i verdikjeden vår, forklarer Hurum.

“I denne prosessen identifiserte vi diesel, brukt i sjødelen av virksomheten vår, som hovedkilden til utslipp for vår egen virksomhet.”

–Kristin Hurum, Direktør for HR, bærekraft og kvalitet i Cermaq Norway

Higher output lower emissions fig 1 PLACEHOLDER
Utslipp i forbindelse med fôr og transport av vår fisk til kunder er hovedkildene både samlet og i vår egen verdikjede.

Cermaq har allerede begynt å implementere en plan for å kutte utslipp.

«Siden 2015 i Norge har vi konvertert kraftproduksjonen ved våre sjøvannsanlegg fra dieselgeneratorer til landstrøm. Dette reduserer utslippene og skaper et bedre arbeidsmiljø for våre kolleger, sier Hurum.

Cermaq har også begynt å bruke elektriske og hybride dieselelektriske motorer og planlegger også å ettermontere hybridmotorer i brukte båter. Disse investeringene vil redusere bruken av fossilt brensel med 40-80 prosent, redusere vedlikeholdskostnadene for motorer og gi et arbeidsmiljø med mindre støy.

Elektrifiseringstiltak

Ledergruppene i Cermaq i Chile og Canada jobber for tiden med å anvende kunnskapen fra Norge – og implementere lignende elektrifiseringstiltak. Cermaq har fått en god forståelse av hva som er de viktigste kildene til klimautslipp og hvordan man kan redusere disse.

– Soya fra Brasil utgjør i dag den største andelen av utslipp fra Cermaqs fiskefôr. I tillegg til å se på fôrsammensetning, jobber Cermaq med å optimalisere fôringsteknikker for å minimere fôrbruk i alle faser av produksjonen og redusere mengden fôr som trengs for å kutte utslipp, sier Hurum.

“Soya fra Brasil utgjør i dag den største andelen av utslippsprofilen fra Cermaqs fiskefôr.”

–Kristin Hurum, Direktør for HR, bærekraft og kvalitet i Cermaq Norway

Cermaq har også undersøkt alternativer til brasiliansk soyaprotein og vil fortsette å søke muligheter for å bruke ingredienser som både reduserer utslipp og gir fisken et sunt kosthold.

Higher output lower emissions fig alternative

Transport med tog

Siden transport av laks er en viktig kilde til Cermaqs klimagassutslipp, ser Cermaq på muligheten for å øke andelen laks som fraktes med tog både i Norge og fra Norge til kunder i Europa.

Cermaq har også som mål å bytte fra karbonintensiv luftfrakt til sjøfrakt for produkter som sendes fra Chile.

– Å øke produksjonen av fileter er en annen metode for å redusere utslippene. Transport av fileter i stedet for hel fisk gjør at Cermaq kan redusere vekten av produktet i hver forsendelse og dermed spare utslipp. I fremtiden vil Cermaq fortsette å søke muligheter for å bruke lavkarbonflyvninger for å levere til kunder i nøkkelmarkeder, sier Hurum.

Vil du lese mer?

02 Future feed Fetured image

Fremtidens fôr

Råvarer bør ha liten klimapåvirkning, ikke konkurrere med menneskekonsum og inneholde de riktige næringsstoffene for optimal helse og vekst for laksen – noe som resulterer i lakseprodukter av høy kvalitet.