Løsningen finnes i havet

Mat-utfordringen

De neste årene må vi få en tydelig overgang til mer bærekraftig matproduksjon. Knappe ressurser på land vil ikke kunne gi tilstrekkelig mat til å brødfø en voksende befolkning på en bærekraftig måte, spesielt på proteinsiden.

03 ifarm

Møt Frank - revolusjonerer fiskehelsen med iFarm

Ansiktsgjenkjenning er ikke lenger forbeholdt smarttelefonmarkedet. Med iFarm-teknologi blir hver laks behandlet som et individ.

Stress-fri fisk

Allerede i 1965 ble de fem frihetene som alle oppdrettsdyr burde ha krav på utviklet

02 do not disturb
01 the life of a healhty salmon featured image

Livet til en sunn laks

En frisk laks er en laks som viser normal oppførsel for den livsfasen den er i. Den spiser også godt og viser ingen tegn på stress eller sykdom