Løsningen finnes i havet / Mat-utfordringen

Livet til en sunn laks

Kvaliteten på oppdrettslaks avhenger av livet fisken lever. Fiskevelferd er topp prioritet i alle faser av livssyklusen, sier Cermaqs spesialist på området.

"En sunn laks er en laks som viser normal oppførsel for sin nåværende livsfase. Den spiser også godt og viser ingen tegn på stress eller sykdom, forklarer Olai Einen, leder for fôr og fiskehelse i Cermaq Global.

Som forsker og tidligere professor i akvakultur jobber Einen tett med Cermaqs fisk. Han beskriver en fisk av høy kvalitet som en glad fisk, og omvendt.

«I alle våre oppdrettsregioner er Cermaq blant selskapene med høyest overlevelsesrater innen havbruk, og vi jobber hardt for å forbedre oss hver dag. Vi tror at vårt sterke fokus på forebyggende fiskehelse, støttet av Cermaq-ekspertise og ekstern FoU, er nøkkelen til å oppnå god fiskevelferd, sier han.

Overlevelsestall for laks i Cermaq i 2021:

  • Norway: 95.1%
  • Canada: 90.4%
  • Chile: 96.3%

Alle er rullerende 12 måneders dødelighet for kalenderåret 2021 (januar-desember 2021)

Fiskevelferdspolitikk

I 2019 innførte Cermaq en fiskevelferdspolicy og en protokoll for vurdering av tilstanden til fisk i selskapets omsorg.

“«Cermaqs velferdsscoring er basert på kunnskap fra FishWell-prosjektet, som ble gjennomgått vitenskapelig og kom med anbefalte velferdsindikatorer for lakse- og ørretoppdrett.”

–Olai Einen, Head of Feed and Fish Health i Cermaq

"Relevante parametere velges for ulike livsstadier, og skåringen er basert på miljøparametere, data hentet fra fiskegrupper i en gitt merd og skåringen av individuell fisk," sier Einen. Velferdsscoring har vært spesielt viktig for å måle effekt av håndtering som lusebehandling. Cermaq forsker for tiden på muligheten for å digitalisere denne prosessen ved hjelp av kamerasystemer og andre sensorer i merdene.

Livssyklusen

Einen forklarer at oppdrettslaksen sin livssyklus kan deles opp i fire stadier; fra ferskvann til smoltifisering, sjøfasen og kvalitetsgraderingen når fisken slaktes.

1. Ferskvannsfasen

1 The life of a healty fish 01
I oppdrett foregår ferskvannsprosessen i tanker på land hvor eggene legges i brett for klekking.

Laksens livssyklus starter i ferskvann.

"I motsetning til villaksen, som parrer seg i en elv, foregår ferskvannsprosessen til oppdrettslaks i kar der eggene legges i brett for klekking. Larvene får deretter startfôr for å vokse og utvikle seg", forklarer Einen.

Stamfiskproduksjon for å levere egg gjøres både av egne stamfiskselskaper og hos Cermaq med mål om å velge ut de beste familiene og individene for avl.

"Vi fokuserer på god vekst, helse og produktkvalitet," sier Einen.

2. Smoltifiseringsprosessen

1 The life of a healty fish 02
For å forberede seg på livet i sjøvann gjennomgår laksen naturlig en prosess som kalles smoltifisering.

Laksen tilpasser sin fysiologi og atferd for å passe et liv i sjøvann. Når denne transformasjonen, eller smoltifiseringen, er fullført, er laksen kjent som en smolt.

Dette er en viktig periode i laksens liv, hovedsakelig fordi mislykket smoltifisering kan påvirke laksens helse negativt.

"Riktig smoltifisering er en forutsetning for vellykket oppdrett for å sikre god vekst, fiskevelferd og overlevelse. Dersom smoltifiseringsprosessen delvis mislykkes, kan det gi fisk med lav saltvannstoleranse, lav appetitt og i verste fall høy dødelighet de første månedene i sjøvann. I Cermaq jobber vi etter beste praksis-protokoller for å gi fisken den beste sjansen til å oppnå vellykket smoltifisering", sier Einen.

“Riktig smoltifisering er en forutsetning for vellykket oppdrett for å sikre god vekst, fiskevelferd og overlevelse.”

–Olai Einen, Head of Feed and Fish Health i Cermaq

Lysstyring er et annet viktig aspekt i prosessen.

«Vi simulerer mengden dagslys knyttet til ulike årstider innendørs, noe som forbereder fisken på sesongmessige endringer. Når laksen får signal om at det er sommer, begynner den å utvikle seg for et liv i sjøvann og skinnet blir blankt, sier Einen.

Et annet tiltak for å hjelpe denne prosessen er å tilsette salt i fiskefôret og vannet, men dette er vanligvis ikke nødvendig.

3. Sjøvannsfasen

1 The life of a healty fish 03
Laksen lever i merder i sjøen til den har oppnådd slaktestørrelse, som typisk er mellom 4 og 7 kg.

Etter vellykket smoltifisering lever laksen i merder i sjøen til har oppnådd slaktestørrelse, som typisk er mellom fire og syv kg.

"I sjøvannsfasen får laksen ulike typer fôr, avhengig av størrelse. Kameraer er plassert i merdene for å sikre at fisken får i seg riktig mengde fôr uten at fôr går til spille, sier Einen.

Hos Cermaq er all laks vaksinert mot flere viktige sykdommer. Risikoen for infeksjoner holdes på et minimum gjennom omfattende screening og overvåking av patogener. Det er også streng biosikkerhet i alle anlegg.

"For å minimere stress gir vi laksen gode miljøforhold og unngår å forstyrre dem med mindre det er helt nødvendig. Et eksempel på dette er når vi frakter laksen fra ferskvann til sjøvann, som er en nødvendig del av kretsløpet."

4. Kvalitetsgradering ved slakting

1 The life of a healty fish 04
Før laksen er klar til å pakkes og sendes til kunder, blir den gradert i forhold til kvalitet

Når det er på tide å slakte fisken, blir den tatt opp fra merda gjennom en slange inn i en brønnbåt og fraktet til et slakteri sjøveien. Hvis fisken skulle oppleve høye nivåer av stress i denne fasen, kan teksturen i fiskekjøttet bli påvirket.

"Det er alltid viktig å ha gode og skånsomme rutiner i denne siste fasen", sier Einen.

Før laksen er klar til å pakkes og sendes til kundene, skjer det kvalitetsgradering.

«Selv om den generelle kvaliteten er god, vil det alltid være små forskjeller i kroppsform eller utseende på fisken, eller i farge og fett i fileten. Dette er vanligvis bare normal biologisk variasjon", sier Einen.

“Selv om kvaliteten generelt er god, vil det alltid være mindre forskjeller i kroppsform eller utseende på fisken, eller i farge og fett i fileten. Dette er vanligvis bare normal biologisk variasjon”

–Olai Einen, Head of Feed and Fish Health i Cermaq

For å sikre kvaliteten på laksen før den når forbrukeren, understreker Einen viktigheten av kjølelagring under transport.

"Etter slakting er det forhandlerens ansvar å styre produktkvaliteten i henhold til deres egne standarder."

Vil du lese mer?

03 ifarm

Møt Frank - revolusjonerer fiskehelsen med iFarm

Ansiktsgjenkjenning er ikke lenger forbeholdt smarttelefon-markedet. Med iFarm-teknologi kan hver laks behandles som individer.