Løsningen finnes i havet

Miljø-utfordringen

Havet består av tusenvis av arter, alle like viktige for bevaring av hele det marine økosystemet. Klimaendringer øker surheten i havet og å redusere CO2-utslipp er viktig for å sikre et levende hav og biologisk mangfold

02 Below the surface featured image 1

Under overflaten

Havet består av tusenvis av arter, alle like viktige for bevaring av hele det marine økosystemet.

Å takle lakselus

Hvordan håndterer vi lakselus uten å bruke metoder som skader laks, miljø eller biologisk mangfold?

04 Tackling sea lies featured image 1
01 From harm to harmony featured image

Fra jegere til ansvarlige oppdrettere

Gjennom historien har vi avansert fra jegere til bønder på land. De samme endringene har skjedd i havet – med lakseoppdrett som ledende på havbruk i stor global skala

Lukkede merder gir tettere overvåking og renere miljø

Oppdrett i lukket merd muliggjør tettere kontroll av mange faktorer knyttet til vannkvalitet. Det gir også mulighet for tettere overvåking av fiskehelsen gjennom bruk av sensorteknologi og dermed forbedringer av dyrevelferden.

03 Closed cages featured image option 2