Hvordan håndterer vi lakselus uten å bruke metoder som skader laks, miljø eller biologisk mangfold?

Over tusenvis av år har lus og laks utviklet et komplekst forhold – slik tilfellet er med de fleste parasitter og deres verter.

"Utfordringene knyttet til lakselus er omfattende, men Cermaq ser på flere måter å forbedre situasjonen på," sier Marcelo Imilan, Fish Health Deputy Manager i Cermaq Chile.

Flere måter å håndtere lakselus på

Mens det er mange likheter mellom luseutfordringene i Chile, Norge og Canada, er lusa som lever på laks av forskjellige arter i disse tre regionene.

Disse små skapningene forekommer i mange typer og former. Noen er spesifikke for laks, mens noen forekommer på mange forskjellige arter. Lakselusen formerer seg raskt, har korte livssykluser og legger mange egg.

– Det er mange verktøy og tiltak vi kan bruke, og det er viktig at det er mange alternativer slik at vi kan veksle mellom dem og alltid velge den beste metoden tilpasset hver situasjon. Pågående forskning og utvikling vil bidra til at vi får nye verktøy i verktøykassen, og at vi kan håndtere lakselus på en god måte for både villaks og oppdrettslaks, sier Imilan.

Ulike utfordringer og ulike lusetyper

- Hvordan er situasjonen med lakselus forskjellig i de ulike landene der Cermaq har virksomhet?

"Den arten lus som hovedsakelig infiserer laks i British Columbia (BC), Canada, er spesifikk for laks. Noen typer stillehavslaks er ikke like plaget av disse lakselusene som andre er. Dette gjelder for eksempel atlantisk laks som oppdrettes på kysten av BC. De mange artene av stillehavslaks er viktige både for kommersielt fiskeri og for kulturen og økonomien til mange urbefolkningsgrupper, sier Imilan.

Antall stillehavslaks er langt flere enn oppdrettslaks i BC. Selv om det ikke er noen bekreftet sammenheng mellom lakselus og reduksjon i villaksen, tar Cermaq eventuelle bekymringer på alvor og jobber iherdig for å redusere risikoen for villaksen, sier Imilan.

– I Norge er både lakselus og andre lusearter et problem. Siden antallet laks i oppdrettsanleggene er flere enn villaksen som returnerer til elvene, er det bekymring for at lakselus fra lakseanleggene bidrar til å redusere antallet smoltfisk når de passerer oppdrettsanlegg, forklarer han.

“Vi tar alle bekymringer på alvor og jobber iherdig for å redusere risikoen for villaksen.”

–Marcelo Imilan, Fish Health Deputy Manager at Cermaq Chile

«I Chile og på resten av den sørlige halvkule ble laksen innført av mennesker med tanke på oppdrett. Lusa er ikke spesifikk for laks, og lever på mange lokale fisketyper i tillegg til laks. I tillegg til å stresse laksen, kan lusa være smittebærer for enkelte sykdommer, sier Imilan.

Tackling Sea Lice fig 1 PLACEHOLDER

Hvordan unngå lakselus

– Er det mulig å unngå lakselus helt?

"Hos Cermaq prioriterer vi alltid forebyggende tiltak. Vi undersøker for tiden hvordan vi kan forhindre at lakselus fester seg til laksen ved skille dem fysisk; enten ved å holde laksen dypere i merda, under de øvre vannlagene fra 0-10 meter under overflaten der lusa typisk finnes, eller ved å sette inn fysiske barrierer for å hindre lusa i å komme inn i merda", sier Imilan.

Dypvannsfôring og nedsenkbare merder holder fisken dypere i sjøen, og testes av Cermaq i Norge. Med disse løsningene må Cermaq sørge for at laksen også kan komme seg til overflaten for å fylle svømmeblæren. Disse metodene kan brukes der forholdene ligger tilrette for det i særlig sensitive perioder eller særlig sårbare områder.

"Fysiske barrierer kan være luseskjørt som festes rundt det øvre nivået av merda, eller halvlukkede eller lukkede merder. Med slike lukkede løsninger er det viktig å sikre vannkvaliteten og oksygennivået inne i merda, sier Imilan.

En skånsom tilnærming

Den mest skånsomme måten å fjerne lakselus på er å unngå å flytte fisken.

– Når vi bruker for eksempel laser nede i merda, kan laksen svømme uforstyrret siden laseren gjenkjenner og skyter lakselusa på avstand. Hvilke metoder som brukes avhenger av ulike faktorer som fiskens størrelse, sjøtemperaturer, og hvilken metode som er mest skånsom i hvert enkelt tilfelle.

Med iFarm vil vi være i stand til å skånsomt sortere fisken under vann i merda og behandle kun de individene som trenger det. Å unngå kollektiv behandling er nøkkelen for mer effektiv og skånsom fjerning av lakselus, sier Imilan.

Bruk av «rensefisk» kan være effektivt for å holde lakselus unna, men er ikke Cermaqs foretrukne metode, da det er svært vanskelig å sikre god velferd for rensefisken.

Skånsom behandling

Oppdrettslaksen behandles for å holde et lavt lusenivå, og for å redusere risikoen for overføring til andre ville, marine arter. Bruk av medisiner mot lakselus krever resept og tilsyn av veterinær .

Cermaq rapporterer åpent om lakselus og behandlingsmetoder.

Tackling Sea Lice fig 2
Laks trenger å komme opp til overflaten med jevne mellomrom for å fylle svømmeblæren. Dessverre er det i de øvre vannlagene at også lakselusa holder til.

Vil du lese mer?

03 Closed cages featured image option 2

Lukkede merder gir tettere overvåking og renere miljø

Oppdrett i lukket merd muliggjør tettere kontroll av mange faktorer knyttet til vannkvalitet. Det gir også mulighet for tettere overvåking av fiskehelsen gjennom bruk av sensorteknologi og dermed forbedringer av dyrevelferden.