Løsningen finnes i havet / Miljø-utfordringen

Fra jegere til ansvarlige oppdrettere

Havet er hjemsted for rundt to tredjedeler av det globale dyremangfoldet. Et levende hav er derfor avgjørende for fremtidens biologiske mangfold, for matproduksjonen vår og beskyttelsen av alle dyr som lever i havet.

Gjennom historien har vi avansert fra jegere til bønder på land. De samme endringene har skjedd i havet – med lakseoppdrett som ledende innenfor havbruk i stor global skala.

Som en del av den globale lakseoppdrettsnæringen er det avgjørende å vite konsekvensene av de aktivitetene vi gjør for å sikre at gode intensjoner om å produsere næringsrikt og bærekraftig protein ikke skader miljøet i havet.

Bygget på tradisjonene til villaks

Lakseoppdrett er bygget på tradisjoner og kunnskap om villaksen.

Faktisk er laksen en spesiell art det er knyttet både myter og stolte tradisjoner til, noe som gir den en unik posisjon i mange kystkulturer.

Villaks i elvene har sikret lokal tilgang på næringsrik mat i århundrer, og har gitt folk tørket eller røkt laks gjennom hele året. I dag forsyner lakseoppdrettsnæringen det globale markedet med tilsvarende næringsrik laks hele året.

From harm to harmony Fig 1
Villaksen i elvene har vært en pålitelig kilde til næringsrik mat i århundrer – og ikke bare for mennesker

Ansvarlig tilnærming til lakseoppdrett

Antallet villaks som går opp i elvene er imidlertid ikke så høyt i dag som det pleide å være. Det er flere årsaker til dette, og både rømming og lakselus gir bekymring for påvirkningen fra oppdrettsanlegg. Lakseoppdrett skal ikke bidra til å skade villaksen.

Cermaq har et ansvar for å sikre at lakseoppdrett ikke skjer på bekostning av villaksen. Samarbeid med rettighetshavere og andre interessenter for å ivareta forholdene for villaks er også en prioritet for Cermaq. Selskapet mener forskning og kunnskapsbasert drift er den mest ansvarlige tilnærmingen for å sikre at lakseoppdrett ikke skader, men heller ivaretar havet.

Cermaq arbeider for å redusere sin påvirkning på økologi og klima. Les mer om hvordan vi jobber her: Løsningen finnes i havet

Vil du lese mer?

02 Below the surface featured image 1

Under overflaten

Havet består av tusenvis av arter, alle like viktige for bevaring av hele det marine økosystemet.