Dyping

Dyping settefiskanlegg ligger ved Dypingspollen i Steigen kommune i Nordland.

På dette anlegget produserer vi 1,2 millioner 0-åringer basert på yngel og 1,3 millioner 1-åringer. Av denne går 500 000 ut i januar som januarsmolt. En 0-åring er en smolt som har vært under 1 år i anlegget fra startfôring til utsett, og en 1-åring har vært over ett år.

Dyping har ikke egent klekkeri, men mottar 3-6 grams yngel 2 ganger i året fra Holmvåg Settefisk anlegg, som ligger kun 9 km unna. Dyping har god sjøvannskapasitet på anlegget og bruker dette aktivt i smoltproduksjonen. Anlegget får ferskvann fra Dypingsvatnet/Storvantet. Vannet har et høyt trykk inn til anlegget, og dette utnyttes gjennom en generator som leverer kraft til nett.