Forsan

Forsan ble åpnet i 2016, og er ett av Norges mest moderne settefiskanlegg.

Med den nyeste teknologien innen settefisk er anlegget i Forsan ledende innen produksjon av laksesmolt. Anlegget har et gulvareal på 10 000 kvadratmeter, og har en produksjonskapasitet på 12,2 millioner smolt pr. år, med en vekt på 60-200 gram.

Anlegget har 3 rogninnlegg per år, og setter ut 2,2 millioner smolt i januar, 4,2 millioner i mai og 5,8 millioner i juli-august.

Anlegget får ferskvann fra en kraftstasjon like ved, etter at denne har produsert kraft av vannet først. Kraftstasjonen drives av Nord-Salten Kraft. Ferskvannet hentes fra Forsanvatnet.