Hammer

Lokaliteten Hammer ligger i Skagstadsundet i Steigen kommune i Nordland.

Anlegget ligger med lengderetningen ut fra land delvis over ei renne som strekker seg ut fra bukta ved Hamar og delvis opp mot en skråning vest for anlegget. Bunnen skråner relativt slakt ut fra land og noe brattere gjennom anleggslokaliseringen med 30 – 60 meters dyp og videre jevnt mot nord til dyp på over 100 m sentralt i sundet. Under anlegget består bunnen for en stor del av sandbunn med en del stein.

For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch

Sertifiseringer

Hammer er sertifisert i henhold til følgende standarder:

GlobalG.A.P - English

GlobalG.A.P is is the internationally recognized standard for farm production. GLOBALG.A.P. Certification covers food safety and traceability, environment (including biodiversity), workers’ health, safety and welfare and animal welfare.

G Logo green

ISO 22000

ISO 22000 er en internasjonal standard for matvaretrygghet. Sertifiseringen sikrer at vår laks er produsert i henhold til alle krav relatert til matvaretrygghet.

ISO 9001

ISO 9001 er en internasjonal standard som setter krav når det gjelder systemer, ledelsesansvar, dokumenthåndtering, kundefokus, planlegging, kommunikasjon, ressursstyring, innkjøp, prosess, sporbarhet, avvikshåndtering og verifikasjon og forebyggende tiltak.