Holmvåg

Holmvåg settefiskanlegg ligger ved Holmvågfjorden i Steigen kommune, Nordland.

Hovedproduksjonen i anlegget er ca. 1 millioner 1-åringer, og 500 000 0-åringer. I tillegg drives en betydelig yngelproduksjon (3 millioner), da de produserer yngel i størrelsen 3-6 gram for Dyping Settefiskanlegg.

Holmvåg settefiskanlegg henter ferskvannet sitt fra Langvatnet.