Hopen

Hopen Settefiskanlegg ligger i Hopen i Bodø kommune i Nordland. Her produserer vi 1,4 millioner 1-åringer og 1,1 millioner 0-åringer.

Anlegget henter ferskvann fra Vatnvatnet like ovenfor anlegget. Dette vannet har oppgang av anadrom fisk, og alt vann ned til anlegget UV-behandles derfor.

Anlegget klekker all yngel selv, og har også produksjon av elitefisk-smolt, som brukes som stamfiskkandidater til AquaGen for rognproduksjon.