Horsvågen

Lokaliteten ligger på østsiden av Økssundet ved Hamarøy i Hamarøy kommune i Nordland.

Anlegget ligger over skråningene fra begge sider av Horsvågen og over dypområdet sentralt i vågen. Bunnen skråner slakt ut fra land innerst i vågen og relativt bratt gjennom anleggslokaliseringen med 30 – 100 meters dyp og videre bratt ut mot dyp på over 600 m sentralt i sundet. Under anlegget består bunnen for en stor del av sand og noen partier med bratt fjell med lite sediment

For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch.

Sertifiseringer

Horsvågen er sertifisert i henhold til følgende standarder:

ASC (Aquaculture Stewardship Council)

ASC er en internasjonal miljøstandard for produksjon av laks. ASC-standarden stiller strenge krav i forhold til miljøbelastning, sosialt ansvar og dyrevelferd, og krever at vi rapporterer åpent om våre resultater.

Standarden er en frivillig 3.parts sertifisering hvor vi som produsent må dokumentere at vi oppfyller kravene til en bærekraftig produksjon.

Vi har som mål å sertifisere alle anleggene våre etter denne standarden.

Begge Cermaq Norways slakterier er sertifisert etter ASC Chain of Custody, som blant annet stiller krav til sporbarhet.

ASC landscape

GlobalG.A.P - English

GlobalG.A.P is is the internationally recognized standard for farm production. GLOBALG.A.P. Certification covers food safety and traceability, environment (including biodiversity), workers’ health, safety and welfare and animal welfare.

G Logo green

ISO 22000

ISO 22000 er en internasjonal standard for matvaretrygghet. Sertifiseringen sikrer at vår laks er produsert i henhold til alle krav relatert til matvaretrygghet.

ISO 9001

ISO 9001 er en internasjonal standard som setter krav når det gjelder systemer, ledelsesansvar, dokumenthåndtering, kundefokus, planlegging, kommunikasjon, ressursstyring, innkjøp, prosess, sporbarhet, avvikshåndtering og verifikasjon og forebyggende tiltak.