Marøya

Lokaliteten ligger ved vest for Marøya, innerst i Sandlandfjorden, i Loppa kommune i Finnmark.

Øya Marøya og to terskler, den ene rundt 50 m dyp og den andre rundt 60 m dyp, skiller dypområdet i Sandlandfjorden fra dypområdet i Bergsfjorden/ Langfjorden. Lokaliteten ligger med senter over en undervannsrygg med minste dyp på rundt 55 m. I den sørlige enden av rammen er det rundt 70 m dypt, og i den nordlige enden av rammen er det rundt 100 m dypt. Videre nordover skråner bunnen ned mot et dypområde på rundt 170 m. I overkant av 1 mil lenger nord, i munningen av Sandlandfjorden, er det et større terskelområde med dyp på rundt 40 m.

For informasjon om fiskehelse og lus på denne lokaliteten, se BarentsWatch

Sertifiseringer

Marøya er sertifisert i henhold til følgende standarder:

ASC (Aquaculture Stewardship Council)

ASC er en internasjonal miljøstandard for produksjon av laks. ASC-standarden stiller strenge krav i forhold til miljøbelastning, sosialt ansvar og dyrevelferd, og krever at vi rapporterer åpent om våre resultater.

Standarden er en frivillig 3.parts sertifisering hvor vi som produsent må dokumentere at vi oppfyller kravene til en bærekraftig produksjon.

Vi har som mål å sertifisere alle anleggene våre etter denne standarden.

Begge Cermaq Norways slakterier er sertifisert etter ASC Chain of Custody, som blant annet stiller krav til sporbarhet.

ASC landscape

GlobalG.A.P - English

GlobalG.A.P is is the internationally recognized standard for farm production. GLOBALG.A.P. Certification covers food safety and traceability, environment (including biodiversity), workers’ health, safety and welfare and animal welfare.

G Logo green

ISO 22000

ISO 22000 er en internasjonal standard for matvaretrygghet. Sertifiseringen sikrer at vår laks er produsert i henhold til alle krav relatert til matvaretrygghet.

ISO 9001

ISO 9001 er en internasjonal standard som setter krav når det gjelder systemer, ledelsesansvar, dokumenthåndtering, kundefokus, planlegging, kommunikasjon, ressursstyring, innkjøp, prosess, sporbarhet, avvikshåndtering og verifikasjon og forebyggende tiltak.