Rivarbukt

Lokaliteten ligger i ved den nordre bredden av Langfjorden i Alta kommune i Finnmark.

Lokaliteten er moderat eksponert for vind og bølger fra sørvest og er relativt godt skjermet i øvrige retninger. Bunnen skråner slakt og jevnt ut fra Aspenes i nord gjennom lokaliteten til 124 meters dyp sentralt i Langfjorden. Langfjorden er avgrenset med to terskler, begge på ca. 85 meters dyp ved Eidsnes og Steinbakken øst for lokaliteten. Sentralt på lokaliteten er dybden 70 – 90 m.

For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch

Sertifiseringer

Rivarbukt er sertifisert i henhold til følgende standarder:

ASC (Aquaculture Stewardship Council)

ASC er en internasjonal miljøstandard for produksjon av laks. ASC-standarden stiller strenge krav i forhold til miljøbelastning, sosialt ansvar og dyrevelferd, og krever at vi rapporterer åpent om våre resultater.

Standarden er en frivillig 3.parts sertifisering hvor vi som produsent må dokumentere at vi oppfyller kravene til en bærekraftig produksjon.

Vi har som mål å sertifisere alle anleggene våre etter denne standarden.

Begge Cermaq Norways slakterier er sertifisert etter ASC Chain of Custody, som blant annet stiller krav til sporbarhet.

ASC landscape

GlobalG.A.P - English

GlobalG.A.P is is the internationally recognized standard for farm production. GLOBALG.A.P. Certification covers food safety and traceability, environment (including biodiversity), workers’ health, safety and welfare and animal welfare.

G Logo green

ISO 22000

ISO 22000 er en internasjonal standard for matvaretrygghet. Sertifiseringen sikrer at vår laks er produsert i henhold til alle krav relatert til matvaretrygghet.

ISO 9001

ISO 9001 er en internasjonal standard som setter krav når det gjelder systemer, ledelsesansvar, dokumenthåndtering, kundefokus, planlegging, kommunikasjon, ressursstyring, innkjøp, prosess, sporbarhet, avvikshåndtering og verifikasjon og forebyggende tiltak.