Skinnstakkvika

Lokaliteten ligger ved Skinnstakkvika på vestsiden av Ryggefjorden i Måsøy kommune, Finnmark.

Anlegget ligger sørvest i fjorden mellom land og Hamnegrunnen, med en dybde under anlegget på 40– 100 meter. Der anlegget er tenkt plassert skråner bunnen relativt bratt ned mot dyp på 120 meter. Videre ut fjorden øker dybden til over 200 meter. Det er ingen terskel av betydning mellom anlegget og fjordens dypområde, heller ikke mot dypområdene utenfor fjorden. Under anlegget består bunnen av stein og silt.

For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch

Skinnstakkvika er sertifisert i henhold til følgende standarder:

GlobalG.A.P - English

GlobalG.A.P is is the internationally recognized standard for farm production. GLOBALG.A.P. Certification covers food safety and traceability, environment (including biodiversity), workers’ health, safety and welfare and animal welfare.

G Logo green

ISO 22000

ISO 22000 er en internasjonal standard for matvaretrygghet. Sertifiseringen sikrer at vår laks er produsert i henhold til alle krav relatert til matvaretrygghet.

ISO 9001

ISO 9001 er en internasjonal standard som setter krav når det gjelder systemer, ledelsesansvar, dokumenthåndtering, kundefokus, planlegging, kommunikasjon, ressursstyring, innkjøp, prosess, sporbarhet, avvikshåndtering og verifikasjon og forebyggende tiltak.