Slakteri Steigen

Slakteri Steigen (N2284) ligger på Storskjæret i Steigen. Slakteriet er ett av Norges mest moderne og effektive prosesseringsanlegg for laks, og det aller første prosesseringsanlegget som er satt opp i henhold til industri 4.0-standard, og dermed tilrettelagt for hel-digitalisering. Slakteriet ble åpnet i 2018.

Slakteriet har en prosesseringskapasitet på 125 fisk pr. minutt, som tilsvarer 270 tonn pr. skift (8-timers skift).

I tillegg har slakteriet en filetlinje med en kapasitet på 25 fisk pr. minutt, som tilsvarer 40 tonn råvare pr. skift.

Bemanning: 65 personer (75 personer inklusive administrative og tekniske stillinger)

Bilde av filetlinjen på slakteriet