Toknebuktneset

Lokaliteten ligger utenfor Toknebuktnes i Sammelsundet, Kvalsund kommune i Finnmark.

Anlegget ligger langs land med skråning sørøst for anlegget. Bunnen skråner bratt ut fra land og videre noe ujevnt gjennom anleggslokaliseringen med 64 – 96 meters dyp. Videre skråner bunnen ut mot dyp på ca. 180 m i Sammelsundet. Under anlegget består bunnen i hovedsak av stein og fjell med noe skjellsand og grus. Det er ingen terskeldannelser mellom lokaliteten og Sammelsundets sentrale dypområde.

For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch

Sertifiseringer

Toknebuktneset er sertifisert i henhold til følgende standarder:

GlobalG.A.P - English

GlobalG.A.P is is the internationally recognized standard for farm production. GLOBALG.A.P. Certification covers food safety and traceability, environment (including biodiversity), workers’ health, safety and welfare and animal welfare.

G Logo green

ISO 22000

ISO 22000 er en internasjonal standard for matvaretrygghet. Sertifiseringen sikrer at vår laks er produsert i henhold til alle krav relatert til matvaretrygghet.

ISO 9001

ISO 9001 er en internasjonal standard som setter krav når det gjelder systemer, ledelsesansvar, dokumenthåndtering, kundefokus, planlegging, kommunikasjon, ressursstyring, innkjøp, prosess, sporbarhet, avvikshåndtering og verifikasjon og forebyggende tiltak.

ASC (Aquaculture Stewardship Council)

ASC er en internasjonal miljøstandard for produksjon av laks. ASC-standarden stiller strenge krav i forhold til miljøbelastning, sosialt ansvar og dyrevelferd, og krever at vi rapporterer åpent om våre resultater.

Standarden er en frivillig 3.parts sertifisering hvor vi som produsent må dokumentere at vi oppfyller kravene til en bærekraftig produksjon.

Vi har som mål å sertifisere alle anleggene våre etter denne standarden.

Begge Cermaq Norways slakterier er sertifisert etter ASC Chain of Custody, som blant annet stiller krav til sporbarhet.

ASC landscape