Ytre Koven

Lokaliteten ligger på vestsiden av Langfjorden i ytre del av denne, Alta kommune i Finnmark.

Lokaliteten er mest eksponert for vind og bølger fra nordøst. Anlegget ligger langs land med skråning øst og nordøst for anlegget. Bunnen skråner relativt bratt ut fra land, og slakere og noe ujevnt gjennom anleggslokaliseringen med 78 – 88 meters dyp. Videre skråner bunnen ut mot dyp på over 165 m sentralt i fjorden. Under anlegget består bunnen for en stor del av stein med noe sand. Det er ingen terskeldannelser mellom lokaliteten og Langfjordens dypområde, og heller ikke mot Altafjordens dypområde med dyp på over 400 meter.

For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch

Sertifiseringer

Ytre Koven er sertifisert i henhold til følgende standarder:

ASC (Aquaculture Stewardship Council)

ASC er en internasjonal miljøstandard for produksjon av laks. ASC-standarden stiller strenge krav i forhold til miljøbelastning, sosialt ansvar og dyrevelferd, og krever at vi rapporterer åpent om våre resultater.

Standarden er en frivillig 3.parts sertifisering hvor vi som produsent må dokumentere at vi oppfyller kravene til en bærekraftig produksjon.

Vi har som mål å sertifisere alle anleggene våre etter denne standarden.

Begge Cermaq Norways slakterier er sertifisert etter ASC Chain of Custody, som blant annet stiller krav til sporbarhet.

ASC landscape

GlobalG.A.P - English

GlobalG.A.P is is the internationally recognized standard for farm production. GLOBALG.A.P. Certification covers food safety and traceability, environment (including biodiversity), workers’ health, safety and welfare and animal welfare.

G Logo green

ISO 22000

ISO 22000 er en internasjonal standard for matvaretrygghet. Sertifiseringen sikrer at vår laks er produsert i henhold til alle krav relatert til matvaretrygghet.

ISO 9001

ISO 9001 er en internasjonal standard som setter krav når det gjelder systemer, ledelsesansvar, dokumenthåndtering, kundefokus, planlegging, kommunikasjon, ressursstyring, innkjøp, prosess, sporbarhet, avvikshåndtering og verifikasjon og forebyggende tiltak.