Vår produksjon

Cermaq Norway produserer sunn og bærekraftig laks nord for Polarsirkelen; fra Bodø i sør til Havøysund i nord. Her er de naturgitte forholdene perfekte for vår True Arctic Salmon.

Snødekte fjell og kaldt og klart hav nord for Polarsirkelen

True Arctic Salmon

Nord for Polarsirkelen, i et landskap hvor høye fjell stuper rett ned i fjorden, produserer vi vår True Arctic Salmon. Her i nord, i det rene, kalde havet er vanntemperaturen jevn og lav, og de naturgitte forholdene perfekte for å produsere sunn og bærekraftig laks.

Les mer

Verdikjeden - fra fjord til bord

Hvert ledd i verdikjeden har innvirkning på sluttproduktet, og i alle ledd gjennom hele verdikjeden stiller vi strenge krav til fiskevelferd og bærekraft.

Les mer
Filét av Cermaqs True Arctic laks
To ansatte holder en glassbolle med to smolt

Fiskehelse og fiskevelferd

For å sikre best mulig fiskevelferd, en høy kvalitet på sluttproduktet, og for å oppfylle de strengeste krav til bærekraft, er forebyggende fiskehelse noe av det viktigste vi jobber med i Cermaq.

Les mer

Sertifiseringer

Cermaq Norway er sertifisert etter noen av verdens strengeste standarder for produksjon av laks. Vi har kvalitetskontroll i alle ledd i verdikjeden vår, fra rogn til laksen er levert til kunden.

Les mer
Ansatt som holder en laks i forbindelse med en revisjon ved et anlegg