Vår produksjon

True Arctic Salmon

Nord for Polarsirkelen, i et landskap hvor høye fjell stuper rett ned i fjorden, produserer vi vår True Arctic Salmon. Her i nord, i det rene, kalde havet er vanntemperaturen jevn og lav, og de naturgitte forholdene perfekte for å produsere sunn og bærekraftig laks.

True Arctic Salmon

I disse arktiske fjordene er temperaturen lavere, noe som gjør at laksen vokser saktere og over lenger tid enn vanlig laks. Det bidrar til å holde laksen frisk og sunn, og bidrar til et unikt produkt med perfekt kvalitet, smak og filetutbytte.


Laksefilet på tallerken

Verdikjeden - fra fjord til bord

Hvert ledd i verdikjeden har innvirkning på sluttproduktet, og i alle ledd gjennom hele verdikjeden stiller vi strenge krav til fiskevelferd og bærekraft.

Les mer om hvordan laksen vår blir til

Fiskehelse og fiskevelferd

Noe av det viktigste vi gjør er å holde fisken vår frisk, og sørge for best mulig velferd. for fisken. Les mer om hvordan vi jobber med forebyggende fiskehelse.