Vår produksjon

Verdikjeden - fra fjord til bord

Hvert ledd i verdikjeden har innvirkning på sluttproduktet, og i alle ledd gjennom hele verdikjeden stiller vi strenge krav til fiskevelferd og bærekraft.

Nærbilde av befruktede lakseegg, også kalt øyerogn

Genetikk og stamfisk

Stamfisk er fisk som velges ut spesielt for å bli foreldre til neste generasjon fisk. Vi velger stamfisk som har egenskaper og kvaliteter som er best mulig egnet under arktiske forhold. Lave sjøtemperaturer og røffe værforhold gjør at sterk fiskehelse er viktig. De fiskene som presterer best velges ut til å bli stamfisk.

Les mer om genetikk og stamfisk

Ferskvannsfasen: livet begynner i ferskvann

Laksen tilbringe den første delen av livet sitt i ferskvann. Eggene legges i spesiallagede "skuffer" som simulerer forholdene på elvebunnen. Etter at eggene er klekket bor fisken i kar på land.

Les mer om ferskvannsfasen
To smolt i en glassbolle med vann
Laks som vokser opp i Arktis har kortere dager og lavere sjøtemperaturer enn laks lenger sør

Sjøfasen

Etter å ha tilbragt halve livet i ferskvann i kar på land, er laksen klar til å flyttes over i sjøvann. Resten av livet sitt (18-24 måneder) tilbringer i merder i sjøen.

Les mer om sjøfasen

Slakting

Etter 18-24 måneder i sjøen har laksen nådd en gjennomsnittsvekt på ca 4,5 - 5 kg. Slakteprosessen er rask og skånsom for å ivareta fiskevelferd og sikre optimal kvalitet på sluttproduktet, og det tar kun timer fra fisken er slaktet til den er på vei til kunder over hele verden.

Les mer om slakting
På slakteriet blir fisken sløyd, renset og vasket, og deretter sortert etter størrelse og kvalitet.
Det tar kun 1-3 timer fra fisken kommer inn i slakteriet til den ligger ferdig pakket i kasser

Salg og distribusjon

Å få laksen nå frem til kunden og konsumenten er siste ledd i verdikjeden vår. Det tar 1-3 timer fra fisken kommer inn i slakteriet til den ligger ferdig pakket i kasser, klar til å sendes til kunder over hele verden.

Les mer om salg og distribusjon

Se vår 360-film som viser hele verdikjeden i Cermaq Norway