Verdikjeden - fra fjord til bord

Genetikk og stamfisk

Stamfisk ales opp i ca. 32 måneder, og får en spesialtilpasset diett for å optimalisere produksjonen av egg og melke.

En ansatt holder en stor stamfisk
Stamfisker kan bli ganske store

Stamfisken vi bruker I lakseoppdrett stammer fra fiskefamilier som er nøye utvalgt fra villfisk fanget i ulike elver. I Norge dannet stamfisk fra mer enn 40 elver grunnlaget for den aller første generasjonen oppdrettslaks.

Cermaq har en avlskjerne som består av mange hundre familier av laks. Hver familiegruppe har søstre og brødre med ulike egenskaper. Eksempler på ønskede egenskaper hos oppdrettslaks kan være vekst, motstand mot sykdom, kjøttkvalitet og andre egenskaper. I sin tur måles disse egenskapene hos avkommet av avlskjernen, som deretter er en del av utvelgelsesprosessen for neste generasjon.

Befruktede lakseegg produseres ved å ta ut egg og melke fra stamfisken. Høstede egg og melke blandes, og befruktede egg sendes til videre til settefiskanleggene våre. Mange tusen egg kan befruktes ved å bruke bare noen få milliliter melke.

Når vi produserer befruktede egg fra vår egen stamfisk, har vi også full sporbarhet gjennom fiskens DNA.