Verdikjeden - fra fjord til bord

Salg og distribusjon

Vi har salgskontor i Oslo, Nordfold og Frankrike. Disse kontorene sørger for at kunder i over 30 land over hele verden får levert Cermaq-laks av rett kvalitet til rett tid.

Når man har med fersk mat å gjøre, er det avgjørende å sikre kortest mulig leveringstid til markedet. Fersk laks transporteres enten med bil, på tog eller med fly.

Det tar kun et par dager fra fisken slaktes til den er fremme hos kunden.