Verdikjeden - fra fjord til bord

Sjøfasen

I sjøen fôres fisken etter appetitt, og røkterne overvåker fôringen nøye. De følger også kontinuerlig med på vekst, fiskens helse og kvaliteten på vannet.

Plasseringen av anlegg og merder følger en streng statlig regulering, og er basert på gunstige miljøforhold. Avhengig av plasseringen, kan røkterne også bo på anlegget når de jobber skift. Formen og størrelsen på merdene varierer mellom regioner.

Når plasseringen av et anlegg vurderes, må vi se på kriterier som havstrømmer, bølger, tidevannsstrømmer, dybde, påvirkning på habitatet til villaks og andre marine arter vurderes, samt nærhet til sensitive miljøområder.

Laks som vokser opp i Arktis har kortere dager og lavere sjøtemperaturer enn laks lenger sør

Produksjonssyklus

Produksjonen i sjø varer fra 1-2 år, avhengig av størrelsen på smolten og hvordan den vokser. Cermaq Norway har all produksjon nord for Polarsirkelen, der temperaturen i sjøen er jevnt lavere enn lenger sør, noe som gjør at fisken vokser saktere og over lenger tid.

Normalt slakter vi fisken når den har oppnådd en vekt på mellom 5 og 6 kg.

Mer salt enn laks i en merde

Fisken blir matet etter appetitt, og røkterne overvåker fôringen nøye. Vekst, vannkvalitet og fiskehelsestatus kontrolleres kontinuerlig. Helt til laksen når slaktestørrelse (4,5 - 5 kg), har den god plass i merda; den bruker kun 2,5% av volumet i merda. Det er faktisk mer salt enn laks i en merde.

Helt til laksen når slaktestørrelse har den god plass i merda
Lusenivået kontrolleres og rapporteres jevnlig

Overvåking av fisken 24/7

Nøtene inspiseres av dykkere og også av ROV for å sikre at det ikke er hull, og blir selvfølgelig sjekket om det er grunn til bekymring. Lusenivået kontrolleres normalt hver uke. Et utvalg av fisken i merden velges ut, og antall lakselus blir talt på hver fisk.

Fôr

Kvaliteten på fôret har mye å si for kvaliteten på laksen. Cermaq har strenge krav til kvalitet og sammensetning av fôret, og jobber tett med våre fôrleverandører. Fôrleverandørene har forbedret fôret på mange måter, f.eks. ved å bruke mer avskjær som råvarer og dermed redusert avhengigheten av villfanget fisk.

Laksen spiser pelletert fôr