Verdikjeden - fra fjord til bord

Slakting

Før slakting er det viktig å holde et sterkt fokus på dyrevelferd, og unngå å stresse fisken når tidspunkt for slakting nærmer seg.

Fisken transporteres fra sjøanlegget til slakteriet ved hjelp av brønnbåt. På slakteriet blir fisken bedøvet og avlivet, før den blir sløyd, renset og vasket, og deretter sortert etter størrelse og kvalitet. Fisken legges i kasser og pakkes i is for forsendelse til kunder.

Når det gjelder produktkvalitet er det viktigste å sikre en effektiv slakteprosess, og en rask nedkjøling av den slaktede fisken. Cermaq gjennomfører kontinuerlige kvalitetskontroller på slakteriene for å sjekke temperaturer, kvaliteten på isen og ferskvannet som bruker, og hygiene. Vi tester også fisk før og under slakting for å være sikre på at det produktet vi leverer oppfyller de strengeste krav til kvalitet og mattrygghet.