Nyheter

06.12.2018

3 doktorgrader i Cermaq på 1 måned

Med to nye doktorgrader i Cermaqs fiskehelsegruppe i Bergen, har forskergruppen på fem prestert hele tre doktorgrader på én måned. Cermaq har brukt Forskningsrådets ordning for nærings-PhD.

I løpet av én måned har de tre Cermaq-forskerne Sverre Bang Småge, Øyvind Brevik og Kathleen Frisch tatt doktorgraden

Kathleen Frisch og Sverre Bang Småge er lykkelige doktorander. De har gjort sitt doktorgradsarbeid i samarbeid med forskergruppen for fiskehelse i Bergen, og de har begge arbeidet med problemstillinger som er direkte relevante for Cermaq og for oppdrettsnæringen. De har begge hatt doktorgradstipender fra Norges Forskningsråd mens de har vært ansatt i Cermaq.

– Frisch og Småges prosjekter viser verdien av Nærings-ph.d.-prosjekter i norske bedrifter. Gjennom prosjektene har de to forsket på problemstillinger som er sentrale i bedriftens arbeid og for oppdrettsnæringen som helhet. Samtidig har prosjektene resultert i to forskere som har en dybdeforståelse for næringslivet og markedets behov og utfordringer, slike trenger vi flere av, sier områdedirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet.

Både Kathleen Frisch og Sverre Bang Småge har arbeidet med bakteriegruppen Tenacibaculum. I British Columbia i Canada gir Tenacibaculum maritimum en sykdom som ligner på tannkjøttsykdom hos pattedyr, og sykdommen opptrer vanligvis i de første månedene etter overføring til merder i sjø. Sykdommen er i dag hovedårsaken til at det fortsatt brukes antibiotika i denne regionen.

– I mitt arbeid har jeg vist at isolatene fra bakterien kan deles inn i to grupper som genetisk sett er nær beslektet med isolater fra rognkjeks i Norge, samt laks i Chile. Ved å lage en smittemodell for laks, viste jeg at det er bakterien T. maritimum som forårsaker sykdommen i British Columbia, og at bakteriene lett kan overføres fra syke til friske individer, sier Kathleen Frisch.

Kathleen begynner som fiskehelsedirektør i Cermaq Canada i løpet av januar 2019.

Kathleen Frisch under disputasen der hus forsvarer sin doktoravhandling om bakerien Tenacibaculum maritimum

Bakterier i slekten Tenacibaculum kan føre til sykdommen tenacibaculose, en sårsykdom som opptrer hos en rekke økonomisk viktige fiskearter i oppdrett verden over. I norsk lakseoppdrett har disse bakteriene i økende grad blitt assosiert med utbrudd av sår hos laksesmolt kort tid etter utsett i merder i sjø. Sykdommen utgjør derfor et viktig helse- og velferdsproblem for laksen, i tillegg at det påfører oppdretter økonomisk tap som følger av dødelighet og nedklassifisering ved slakt.

– Mine undersøkelser viste at særlig én type Tenacibaculum-bakterie ofte ble identifisert ved utbrudd. Denne bakterien ble så beskrevet som en ny art: Tenacibaculum finnmarkense. Smitteforsøk gjennomført i løpet av dette PhD-prosjektet har for første gang vist at T. finnmarkense gir tenacibaculose hos laksesmolt, og at bakterien ikke lett smitter fra fisk til fisk. Jeg testet også vaksiner, men her er det behov for mer forskning, sier Sverre Bang Småge.

Sverre Bang Småge og dekan, professor Dag Helland

Forskning er sentralt i Cermaq som i sin forskning fokuserer på fiskehelse, genetikk, ernæring og teknologi.

– Vi har en særdeles dyktig forskergruppe innen fiskehelse. Cermaq har bare i Norge 9 medarbeidere med doktorgrad, og det er en enorm styrke for bærekraft, langsiktighet og for å bringe kompetanse ut i organisasjonen, understreker Olai Einen, som leder Cermaqs globale forskningsvirksomhet.

Om doktorandene

Fransk-britisk-kanadiske Kathleen Frisch er utdannet veterinær med bachelorgrad i veterinærvitenskap fra University of Melbourne (2009) og mastergrad i akvatiske veterinærstudier fra University of Stirling (2011). Kathleen har jobbet som fiskehelseansvarlig hos Cermaq Canada, før hun i 2015 flyttet over til Cermaq Group AS sin forskningsavdeling for å gjennomføre en nærings-PhD ved Universitetet i Bergen.

Hun disputerte 5. desember. PhD Tittel: Mouthrot in farmed Atlantic salmon

Sverre Bang Småge, fra Molde, fullførte profesjonsstudiet i Fiskehelse ved Universitetet i Bergen i 2014. Siden 2014 har han vært ansatt som klinisk forsker i Cermaq Group AS sin forskningsavdeling. I perioden 2014-2018 har han fullført arbeidet med en Nærings-PhD ved Universitetet i Bergen. Dette arbeidet ble delvis finansiert av Norges Forskningsråd og i samarbeid med PHARMAQ AS.

Han disputerte 6. desember. PhD Tittel: Tenacibaculosis in Norwegian farmed Atlantic salmon

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS