Nyheter

19.06.2017

7 måneder uten lusemidler

Cermaq har ikke brukt lusemidler i Finnmark siden november 2016. Det skyldes først og fremst en proaktiv strategi for å holde lusenivåene lave, og et godt samarbeid med de andre oppdrettsselskapene i regionen.

Et av Cermaqs anlegg i Finnmark.

Siste gang Cermaq brukte medikamenter i Finnmark for å holde lusa borte var i november 2016. Da fikk laksen ved noen anlegg lusebehandling gjennom fôret. Det er hele 7 måneder siden. Siste gang Cermaq brukte badebehandlinger mot lus var i oktober 2016.

Føre var

De gledelige resultatene skyldes i hovedsak at Cermaq har en proaktiv strategi for å holde lusenivåene lave. Dette innebærer at vi behandler på et tidlig stadium, slik at lusenivåene etter dette aldri har blitt høye.

I tillegg bruker Cermaq luseskjørt på så å si alle anleggene. Disse hindrer lusa i å komme inn i merdene.

- 7 måneder uten bruk av lusemidler i det hele tatt er utrolig bra, og viser at strategien vår er riktig, sier Karl Fredrik Ottem, fiskehelsesjef i Cermaq. Vi har mange dyktige medarbeidere i Finnmark som jobber hver dag for å sikre god fiskehelse og fiskevelferd. Det at vi overvåker lusesituasjonen nøye og går inn tidlig er også en av grunnene til at vi i vår høringsuttalelse til Mattilsynet i forbindelse med ny luseforskrift anbefalte en aktivitetsgrense. Vi ser at det virker, sier Ottem.

Godt samarbeid

I Finnmark er det et godt samarbeid mellom de ulike oppdrettsselskapene som opererer i samme område. Samarbeidet går blant annet ut på at selskapene koordinerer avlusing. Også når det gjelder utsett av smolt og brakklegging av lokalitet etter endt produksjonssyklus er samarbeidet mellom aktørene styrket.

Forholdene ligger godt til rette for at vi heller ikke trenger å behandle mot lus i tiden som kommer.

- Det ligger fortsatt en del snø i fjellene i Finnmark. Når denne smelter vil det komme mye ferskvann i fjordsystemene, noe som reduserer utviklingen av luseegg og luselarver. Det gjør at også bildet fremover foreløpig ser bedre ut enn det har gjort på mange år, sier Ottem.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS