Nyheter

08.06.2018

Cermaq en av grunnleggerne av FNs handlingsplan for havet som lanseres av Global Compact i dag

Som første næringslivspartner og en av grunnleggerne av handlingsplanen for havet, har Cermaq vært aktiv i formingen av FN Global Compact sin «Action Platform for Sustainable Ocean Business». Handlingsplanen lanseres i dag, på verdens havdag, på FNs hovedkvarter i New York.

Som første næringslivspartner og en av grunnleggerne av handlingsplanen for havet, har Cermaq vært aktiv i formingen av FN Global Compact sin «Action Platform for Sustainable Ocean Business».

“Vi er svært stolte over å være første næringslivspartner i dette initiativet. Som lakseprodusent er vi avhengig av rent hav, og FNs bærekraftmål er integrert i Cermaqs strategi og måten vi driver selskapet på. Utfordringer i havet må løses gjennom dialog med mange interessenter, inkludert regjeringer, næringsliv, forskningsinstitusjoner og sivilsamfunnet. Med denne handlingsplanen for bærekraftig bruk av havet vil vi utvikle et rammeverk for lederskap for de globale målene for havet”, sier konsernsjef I Cermaq Geir Molvik.

Cermaq er en av verdens største produsenter av laks og ørret og er ranger som det mest transparente sjømatselskapet globalt. Bærekraft er dypt forankret i selskapskulturen, og Cermaqs tilnærming gjennom mange år har vært å engasjere seg i samarbeid og partnerskap med konkrete tiltak for å håndtere viktige bærekraftutfordringer i næringen og i verdikjeden.

 “Vi kan ikke nå FN sine bærekraftmål uten forpliktelse og deltakelse fra privat næringsliv. Cermaq er allerede engasjert i partnerskap for bærekraft innen laksenæringen (Global Salmon Initiative), den globale sjømatnæringen (Seafood Business for Ocean Stewardship), og matindustrien (FReSH). Etter hvert som den blå økonomien utvikler seg, er tanken at handlingsplanen skal bygge fundamentet for en bærekraftig bruk av havet på tvers av maritime næringer. Modellen med flere interessenter, inkludert regjeringer, viser forpliktelsen vi alle deler, særlig når det gjelder SDG14 – Livet under vann», fortsetter Geir Molvik.

FNs Global Compact Action Platform for Sustainable Ocean Business vil fokusere på vekst, innovasjon og bærekraft, og utforske hvordan vi best kan beskytte havene. Den har som mål å mobilisere privat næringsliv til å foreta konkrete handlinger, gjøre investeringer og inngå partnerskap for å utnytte havet som en ressurs for å nå de globale målene.

“Vi vet at havene spiller en nøkkelrolle for klimaet, at vi i fremtiden må produsere mer mat i havet, og at havbruk er effektiv produksjon av protein. Havbruk og lakseoppdrett er en del av løsningen, og Cermaq har ambisjon om å bidra både ved å produsere mer sunn mat av høy kvalitet, og ved å jobbe sammen med andre for å forbedre våre matsystemer og vår forvaltning av havet”, avslutter Geir Molvik.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS