Nyheter

17.03.2019

Cermaq lanserer merkevareplattform: “True Arctic – slow raised salmon”

Forbrukere blir stadig mer opptatt av matens opprinnelse. Cermaqs oppdrett i Norge skjer nord for polarsirkelen, der vannet er kaldt og laksen vokser langsommere og får fordelaktige produktegenskaper – en arktisk effekt.

Nord for polarsirkelen, der vannet er kaldt, voksen laksen langsommere og får fordelaktige produktegenskaper – en arktisk effekt.

Laksen fra Cermaqs anlegg nord for polarsirkelen skal heretter nå frem til kundene med en klar arktisk identitet. Geografisk opprinnelse er en trend vi har sett innen mange matprodukter fra landbruket. Laksen som produseres i sjøen preges av hvor den har levd. Nord for polarsirkelen er sjøen kaldere både sommer og vinter, noe som gjør at det tar lenger tid å produsere en laks og som gir den noen produktfordeler.

«Med denne merkevareplattformen, True Arctic Salmon, skal vi samarbeide tett med kundene våre slik at de kan lykkes i sin kommunikasjon og markedsføring. Vi er opptatt av å skape kategorivekst for våre kunder og vi tror dette kan være et verktøy til å hjelpe kundene med dette. Dette er en del av vår strategi å være et ledende kundeorientert B2B-selskap.» sier Cermaqs globale salgs- og markedsdirektør Arild Åkre.

Lanseringen av True Arctic Salmon skjer på sjømatmessen i Boston, blant annet gjennom en egen web side True Arctic Salmon, og vil følges opp på messen i Brüssel i mai.

«Det arktiske har en egen identitet, med storslagen natur, tøffe forhold, og kaldt og rent vann. Her produserer vi mat med arktisk effekt og som har unike produktegenskaper. Dette inngår i opprinnelsen til True Arctic Salmon, og er noe kvalitetsbevisste forbrukere er opptatt av» sier Knut Ellekjær, administrerende direktør i Cermaq Norge.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Arild Åkre: arild.aakre@cermaq.com eller mobil 41470747

Related Content

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS