Nyheter

21.12.2015

Cermaq legger grønn konsesjon til Hamarøy kommune

Cermaq vil plassere den nylig tildelte grønne konsesjonen i gruppe C i Hamarøy kommune. Dette gir en inntekt til kommunen på 10,7 millioner kroner. Pengene overføres fra Nærings- og Fiskeridepartementet til vertskommunen av den grønne konsesjon.

Cermaq legger grønn konsesjon til Hamarøy kommune

Nye lokaliteter vil være viktig for at Sjømatnæringen skal kunne vokse i framtiden. Kommunene som legger til rette for framtidig vekst i kystsonen vil kunne få betydelige inntekter i fra havbruksnæringen i fremtiden.

- Hamarøy kommune har vært dyktig i å tilrettelegge areal for Cermaq sin virksomhet både på sjø og land. Vi har et godt samarbeid med Hamarøy kommune, og er glad for å kunne legge den nye konsesjonen til Hamarøy, sier Snorre Jonassen, regiondirektør i Cermaq Norway.

De grønne konsesjonene har utløst mye innovasjon i næringen, og det har bidratt til utvikling av nye konsepter og teknologiske løsninger. De grønne konsesjonene i gruppe C har ekstra strenge krav til å forbedre bærekraften i havbruksnæringen. Her stilles det krav om å ta i bruk mer rømningssikre teknologiske løsninger og det skal være færre enn 0,1 lus per laks i gjennomsnitt. I praksis betyr dette at konsesjonen skal være lusefri.

Cermaq Norway har planer om at den nye konsesjonen skal inngå i et nytt visningsanlegg der besøkende skal se få «state of the art» teknologi og også tradisjonelle merder. Fra et nytt besøkssenter på land vil besøkende bli orientert om lakseoppdrett, kunne følge drift på anleggene og ta båt ut for å besøke merder.

- Visningsanlegget i Økssundet vil bli et spennende tillegg til annen aktivitet i Hamarøy, og plasseringen nær fergesambandet til Svolvær gjør at anlegget vil kunne nå mange som besøker regionen, sier Snorre Jonassen.

Cermaq vil samarbeide med andre lokale aktører når de skal gå i gang med etablering av visningssenteret. Prosjektet vil blant annet involvere Hamsunsenteret og KUN. I tillegg vil Hamarøy kommune også være en nær støttespiller i det prosjektet.
Cermaq fikk også grønne konsesjoner i gruppe A og B og vil til sammen ha 13 grønne konsesjoner.

For ytterligere informasjon: kontakt Snorre Jonassen, tlf. 918 58 861

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS