Nyheter

24.06.2016

Cermaq øker slakterikapasiteten i Nordland ved å bygge nytt slakteri på Storskjæret i Steigen

Cermaq Norway satser i Nordland, og har behov for økt slakterikapasitet i regionen. I dag har selskapet to slakterier i regionen; ett i Alsvåg i Øksnes kommune og ett i Skutvik i Hamarøy kommune. En utvidelse av disse to slakteriene er vurdert opp mot byggingen av et nytt fellesslakteri på Storskjæret i Steigen. Etter en grundig vurdering av de ulike alternativene har Cermaq nå besluttet at den beste løsningen vil være å bygge et nytt fellesslakteri på Storskjæret i Steigen kommune.

Cermaq øker slakterikapasiteten i Nordland ved å bygge nytt slakteri på Storskjæret i Steigen

- Det er en grundig vurdering av flere forhold som gjør at vi nå har valgt å gå inn for å bygge et nytt fellesslakteri for vår virksomhet på Storskjæret i Steigen, sier Geir Molvik, adm. dir. i Cermaq Norway. Vi ser ett nytt slakteri som den mest effektive og fremtidsrettede løsningen.

Dette er en stor investering for Cermaq og en viktig sak som betyr mye for mange, spesielt for våre ansatte på slakteriene i Skutvik og Alsvåg. Vi har hatt en tett dialog med tillitsvalgte og ansatterepresentanter i denne prosessen. Det er viktig for oss å sikre den gode kompetansen vi har i dag, og vi vil nå fortsette arbeidet med å sikre gode løsninger for alle de som er berørt, sier Geir Molvik.

Slakteriene i Alsvåg og Skutvik vil opprettholde normal drift frem til nytt fellesslakteri står klart til bruk på Storskjæret. Planlagt oppstart av drift på Storskjæret er andre kvartal 2018.

Et nytt slakteri på Storskjæret vil ha en dagskapasitet på inntil 375 tonn rund fisk og filetkapasitet på ca 40 tonn pr. dag.

Ytterligere informasjon:

Geir Molvik, adm.dir. i Cermaq Norway (901 25 101)
Astrid Aam, kommunikasjonsrådgiver i Cermaq Group (924 90 676)

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS