Nyheter

16.12.2019

Cermaq starter utvikling av iFarm i januar

iFarm-prosjektet er tilpasset tilsagnet på fire konsesjoner, og vil starte opp i Steigen i Nordland i januar med siktemål å sette første fisk ut i sjøen høsten 2020.

iFarm følger hver laks med maskinsyn, etablerer en helsejournal pr. individ, og kan sortere til side de fiskene som skal følges opp.

Cermaqs strategi er å styrke kystnært oppdrett for å kunne utnytte våre naturgitte fortrinn til å produsere bærekraftig mat i sjøen. Fremtiden til norsk oppdrett er avhengig av at vi lykkes med å få til kombinasjonen bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon. iFarm er en unik teknologi for individbasert oppdrett, og er dermed sentral i Cermaqs strategi for å styrke kystnært oppdrett.

iFarm er basert på bildegjenkjenning og identifisering av hver enkelt laks og individoppfølging av hver fisk, f.eks. kan en fisk med lus sorteres til side. Samtidig reduseres behovet for å håndtere fisken betydelig, og dermed styrkes fiskehelse og -velferd.

-Dette er den beste julegaven vi kunne få, sier en opprømt og glad fiskehelsesjef Karl Fredrik Ottem i Cermaq som skal lede iFarm-prosjektet.

Cermaq, BioSort og Fiskeridirektoratet har avklart hvordan prosjektet kan skaleres til fire utviklingskonsesjoner. Det betyr også at prosjektet ikke vil komme så langt frem mot kommersiell testing som opprinnelig planlagt.

-Målet for prosjektet er å utvikle prototyper med de sentrale funksjonalitetene i iFarm for å avklare om det er teknologisk mulig å drive individbasert lakseoppdrett i merder i sjøen. En viktig del av iFarm-prosjektet blir å dokumentere hvordan fiskens atferd og velferd vil være i samspill med de nye teknologiske løsningene og funksjonalitetene, sier Karl Fredrik Ottem.

BioSort, som utvikler desensorbaserte løsningene i iFarm, har allerede gjennomført flere tester på Havforskningsinstituttets forsøksstasjon på Matre.

-Det sentrale i iFarm er at følger hver laks med maskinsyn, etablerer en helsejournal pr. individ, og kan sortere til side de fiskene som skal følges opp. Dette vil være nyttig ikke bare for oppdretterne, men også for forvaltning og forbrukere. Vi gleder oss til å komme i gang, og flere nye stillinger skal nå fylles, sier Geir Stang Hauge, CEO i BioSort.

-Individbasert oppdrett, som er kjernen i iFarm, tar dyrevelferd på alvor. På sikt vil dette også kunne ha et stort potensial for myndighetene dersom forvaltningene får tilgang til sanntidsinformasjonen over f.eks. biomasse, lusesituasjon og sykdomsforhold på hvert enkelt anlegg, sier fagdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet.

Cermaq investerer 580 millioner kroner i iFarm. Etter planen skal første fisk settes ut høsten 2020, og da er det merder på lokaliteten i Martnesvik i Steigen som får installert første trinn i iFarm.

Utviklingen av iFarm er en mulighet for utstyrsleverandører å ta del i et spennende og høyteknologisk utviklingsprosjekt

-iFarm-prosjektet blir et stort løft for regionen. Vi anslår at det vil bety 17 stillinger bare i Cermaq i prosjektperioden på inntil 6 år. iFarm utvikles lokalt, vi vil utvikle selve konstruksjonen i merda og maskinlæringen her. Dette er et stort løft for Cermaq i Nordland og for hele oppdrettsnæringen, sier regiondirektør Snorre Jonassen som har vært sentral i utformingen av iFarm-prosjektet. 

Related Content

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS