Nyheter

07.05.2020

Cermaqs aktiviteter for å nå FNs mål for bærekraftig utvikling.

I en ny rapport kopler vi tradisjonelle bærekraftindikatorer og våre aktiviteter til de sektoroverskridende utfordringene som klima, utvikling i havet, biodiversitet, fotavtrykket av matproduksjon og grunnlaget for å skape felles verdier.

Cermaqs aktiviteter for å nå FNs mål for bærekraftig utvikling.

Rapporten viser konkrete eksempler på hvordan Cermaq og havbruk kan bidra til å nå FNs mål for bærekraftig utvikling. Økt matproduksjon i havet er sentralt for å nå disse målene. Samtidig må åpenhet og sporbarhet gjennom hele verdikjeden sikre at konsumentene kan velge bærekraftige matvarer.

  • -Matproduksjon har påvirkning på mange områder, det er en balanse av positive og negative elementer. Dette er ikke bare utslipp, men også arbeidsplasser og verdiskaping. Havbruk er sterkt vektet mot den positive siden, og vi tar sikte på å forbedre dette ytterligere, sier konsernsjef Geir Molvik.

Globale utfordringer kraver samarbeid om globale løsninger. Til syvende og sist handler det om bærekraft og hvordan vi sammen kan begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 ° C, og samtidig sørge for nok næringsrik, sunn og bærekraftig mat til en voksende global befolkning.

Rapporten har lenker til Cermaqs GRI rapport som er bekreftet av selskapets eksterne revisorer.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS