Nyheter

25.10.2016

​Et av Norges mest moderne settefiskanlegg åpnet av Fiskeriministeren i dag

Det nye settefiskanlegget til Cermaq Norway i Forsan i Steigen ble åpnet med stor festivitas i dag. Det var Fiskeriministeren som stod for den offisielle åpningen av anlegget, som har en produksjonskapasitet på 12,2 millioner smolt pr. år.

Fiskeriminister Per Sandberg stod for den offisielle åpningen av Cermaqs nye settefiskanlegg

Det nye anlegget i Steigen er Cermaq Norways fjerde og desidert største settefiskanlegg. Åpningen er en viktig milepæl for selskapet, og sikrer kapasitet og større fleksibilitet for videre vekst.

- For Cermaq er det veldig viktig med økt smoltkapasitet for å sikre fremtidig vekst. Cermaq har en strategisk målsetting om å være selvforsynt med smolt. Med dette anlegget i drift er vi praktisk talt i mål, sier Snorre Jonassen, fungerende adm.dir. i Cermaq Norway. Å være selvforsynt med smolt betyr at vi kan ha større fleksibilitet med tanke på størrelse og tidspunkt for utsett, som vil gi oss en bedre utnyttelse av MTB i begge regionene hvor vi har anlegg (Nordland og Finnmark).

- Smoltanlegget i Forsan er også unikt på den måten at anlegget er bygget i kombinasjon med kraftutbyggingen i Forsan. Tilpasningene mellom anlegget og kraftstasjonen sikrer vannforsyningen til smoltanlegget, og gjør at vannet benyttes to ganger; først til å produsere strøm og så smolt, sier Jonassen.

I forbindelse med åpningen fikk Fiskeriministeren og øvrige gjester også en omvisning i anlegget, som er på 10.000 kvadratmeter, og har en produksjonskapasitet på 12,2 millioner smolt pr. år. Det nye anlegget har 12 arbeidsplasser.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS