Nyheter

21.07.2016

iFarm – Cermaq satser på individbasert oppdrett

Sensorene til iFarm består av maskinsyn med individgjenkjenning basert på fiskens prikkmønster. I et sensorkammer, registreres antall fisk, fiskens størrelse, antall lus og mulige sykdomstegn. Metoden muliggjør individbasert oppdrett av fisk. iFarm er derfor et teknologisk sprang i videreutviklingen av merdbasert oppdrett.

  • Det er store gevinster å hente hvis veksten kan kanaliseres til lokaliteter av dagens type. Denne vekststrategien vil bevare og styrke Norges fortrinn som lakseprodusent innenfor dagens lokalitetsstruktur. iFarm vil være et vesentlig bidrag til løsning på arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, sier konsernsjef Geir Molvik i Cermaq.
  • Når fisken passerer sensorkammeret kan vi ta ut den enkelte fisk f.eks. til avlusning. Vi vet at lusa er veldig ujevnt fordelt. Dermed kan vi redusere lusebehandling ved at vi behandler kun den fisken som har lus. På samme måte kan vi sortere utfra vekt og ta ut fisk som er slakteklar uten å stresse fisken, opplyser Geir Molvik.

Ettersom vi kan følge hvert individ, kan vi oppdage om en fisk stopper å vokse, avviker fra tidligere vekstrate eller får en uforklarlig nedgang i kondisjonsfaktor. Dette kan være symptomer på at noe er galt med denne fisken. Fordi iFarm har hele vekst- og kondisjonshistorikken til hvert individ, kan vi oppdage dette selv om observasjonen er innenfor normalen til populasjonen. Diagnosearbeid og tiltak kan dermed settes inn tidligere.

  • Dette er et teknologisk sprang for merdbasert oppdrett, der vi går over fra gruppebasert drift til individuell registrering og behandling. Lykkes vi med dette, kan vekstvisjonen realiseres på «inshore»-lokaliteter, avslutter Geir Molvik.

iFarm-sensoren er et teknisk konsept utviklet av BioSort AS. BioSorts nøkkelpersoner har alle bakgrunn fra Tomra sin gjenkjenning- og sorteringsteknologi.Videreutvikling av disse teknologiene til anvendelse under havoverflaten åpner nye muligheter for oppdrettsnæringen.

For ytterligere informasjon kontakt:

Snorre Jonassen, Fungerende adm.dir. Cermaq Norway: +47 918 58 861

Truls Hansen, Produksjonsdirektør Nordland, mobil: +47 909 59 965

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS