Nyheter

23.10.2017

iFarm transformerer oppdrett ved å ivareta fiskevelferd hos hver enkelt fisk

iFarm transformerer oppdrett ved å ivareta fiskevelferd hos hver enkelt fisk

Fiskeridirektoratets vedtak om at iFarm faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser, er godt nytt for hele den norske oppdrettsnæringen. iFarm både styrker konkurransekraften i tradisjonell oppdrett og introduserer oppfølging av fiskevelferd og fiskehelse for hver enkelt laks i en merd.

- Vi er glad for at vi får mulighet til utvikle iFarm, en innovativ teknologi som vil være en styrke for hele næringen. iFarm vil effektivt redusere behovet for lusebehandling og vil gjøre det mulig å løfte fiskevelferd til et helt nytt nivå ved at vi kan følge hver enkelt fisk, sier administrerende direktør i Cermaq Norway, Knut Ellekjær.

Cermaq har søkt om ti konsesjoner for å utvikle iFarm, et system for individbasert oppdrett basert på fotogjenkjenning av fisken. Da kan man følge vekst, lusepåslag, sykdom, sår og andre faktorer som påvirker helse og velferd for den enkelte fisk.

I tillegg kan man ta til side den fisken som trenger behandling for eksempel mot lus. Dermed reduseres omfanget av lusebehandlinger dramatisk.

- Det er de biologiske utfordringene som er avgjørende for at vi lykkes med oppdrett på en bærekraftig måte. iFarm bygger på biologisk kompetanse og har mange likhetstrekk med det vi kjenner fra landbruk og matområdet. Digitalisering og maskinlæring gjør det mulig å følge hver enkelt fisk uten å stresse fisken. Dette er et viktig verktøy for å ivareta våre husdyr i sjøen, og et kvantesprang for fiskeoppdrett, sier Harald Takle, forskningsleder for oppdrettsteknologi i Cermaq, og prosjektleder for iFarm.

Utviklingen av iFarm omfatter utprøving, testing og modellforsøk samt fullskala drift for å få tilstrekkelig volum for maskinlæring med tilfredsstillende presisjon.

- Vi er veldig glad for at vi snart kan komme i gang. Det vil stilles strengere krav til oppdrett i fremtiden. iFarm vil bli et effektivt verktøy som vil redusere miljøavtrykket og sikre fiskevelferd for hver enkelt fisk, og teknologien kan brukes i åpne merder så vel som i lukkede systemer, sier Geir Stang Hauge, daglig leder i BioSort.

For ytterligere informasjon kontakt:
Harald Takle, mobil: 91 11 99 45
Knut Ellekjær, mobil: 92 89 69 04

Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter, med en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks. Vår laks nytes årlig av mennesker i over 20 land over hele verden.

Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 500 dedikerte og dyktige ansatte. I 2016 hadde Cermaq Norway en omsetning på 3,3 milliarder norske kroner. Vi bidrar til langsiktig, bærekraftig verdiskapning og arbeidsplasser i lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Cermaq Norway er en del av Cermaq Group, som er en av verdens største produsenter av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Chile og Canada. Cermaq Group er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS