Nyheter

20.12.2018

Laksen trives i lukket anlegg

Det ble satt ut smolt i september i den lukkede merden Certus.

Tre måneder etter at fisken ble satt ut, er det tydelig at laksen i den lukka merden i Horsvaagen trives og presterer svært bra.

Certus, Cermaqs lukka merd for postsmolt i Horsvaagen i Hamarøy kommune, skiller seg ut fra de andre merdene i anlegget med sin oransje ring. Under vann har den både en tett duk og et tradisjonelt nett, slik at det er dobbelt sikring mot rømming.

«Her trives fisken godt, den har vokst bedre enn fisken i merdene omkring, dødeligheten er minimal og lus er ikke noe problem», forteller en fornøyd Kjell Hansen som er prosjektkoordinator i Nordland.

Den lukka merden har fått navnet Certus fordi dette latinske ordet betyr «sikker». Så langt har teknologien vist seg robust og funksjonell, noe som er viktig for å sikre vannstrømmen i merden, vannutskifting fra dypere vann, lys og oksygeninnhold i vannet.

«Certus er også en god arbeidsplass der hensynet til trygge arbeidsoperasjoner er vektlagt i konstruksjonen. Det er lett og trygt å bevege seg rundt på anlegget» understreker Kjell Hansen.

Fisken skal være i merden frem til juni, og flyttes da over i en vanlig merd den siste vekstfasen frem til slakting.

«De første dataene fra Certus støtter opp om potensialet til lukka anlegg. Vår videre ambisjon er å utvikle et lukka merdkonsept «Flexifarm» der vi tar i bruk moderne renseteknologi for inntaksvannet for å hindre inntak av patogener og dermed smittsomme sykdommer» sier Harald Takle, Cermaqs forskningsleder for oppdrettsteknologi

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS