Nyheter

09.11.2015

Nedbemanning på slakteriet i Rypefjord i Hammerfest fra årsskiftet

Bemanningen fra 2016 blir redusert fra to til ett skift når avtalen om slakting for NRS utløper ved årsskiftet.

Nedbemanning på slakteriet i Rypefjord i Hammerfest fra årsskiftet

- I dag er det 96 fast ansatte i produksjon og renhold inkludert linjeledere, samt teknisk avdeling med 6 ansatte og 12 ansatte i administrasjonen. Slakteriet har også omkring 20 vikarer.
Bemanning for 2016 vil bli betydelig redusert. Endelig avklaring skjer først etter nærmere drøftelser med tillitsvalgte og nøye gjennomgang av de ansattes ansiennitet og kvalifikasjoner.

- Vi har et godt samarbeid med tillitsvalgte, og skal nå bruke tiden fremover på en grundig prosess der vi skal ivareta alle som blir berørt på best mulig måte, sier Gunnar Gudmundsson, Cermaqs regiondirektør i Finnmark.

Det legges opp til at endelig bemanning og oppsigelser vil være klart innen utløpet av november.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS