Nyheter

27.01.2016

Oppdrettsselskaper i Vest-Finnmark vil utrede felles slakteri

Cermaq, Grieg og Norway Royal Salmon vil utrede muligheten for et nytt, felles lakseslakteri i Vest-Finnmark for å sikre fremtidsrettet og konkurransedyktig drift. Selskapene vil nå kontakte alle aktuelle kommuner om prosjektet.

Oppdrettsselskaper i Vest-Finnmark vil utrede felles slakteri

I dag er det to lakseslakterier i regionen; Cermaqs slakteri i Rypefjord og Griegs slakteri i Alta. Den samlede kapasiteten på disse slakteriene er for liten til å dekke den forventede veksten i regionen. Et felles slakteri vil kunne styrke hvert av de tre selskapene og styrke konkurransekraften til oppdrettsvirksomheten i Vest-Finnmark.

Selskapene vil se på ulike lokaliseringsalternativer, og i den forbindelse ta kontakt med aktuelle kommuner slik at disse kan gi innspill på gode lokaliseringsvalg. De tre selskapene har engasjert konsulentfirmaet INAQ til å gjøre en første analyse av mulige alternativer, og vil bruke den tid som er nødvendig for en god og grundig utredning. I første omgang er dette en utredning for å evaluere ulike lokaliseringsalternativer. Neste fase vil være å ta stilling til hvorvidt det er aktuelt å realisere et slikt fellesslakteri.

Kontaktperson:
Lise Bergan, Kommunikasjonsdirektør i Cermaq, mobil 93251114

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS