Nyheter

26.09.2019

Overrasket og skuffet over Fiskeridirektoratets avslag

Uttalelse fra Knut Ellekjær, adm.dir. i Cermaq Norway:

FlexiFarm er et flytende, lukka merdanlegg basert på gjennomstrømmings-teknologi som tar lukka merd-teknologi til et helt nytt nivå.

Vi er overrasket og svært skuffet over at Fiskeridirektoratet opprettholder avslaget på søknaden på utviklingstillatelser for å utvikle FlexiFarm.

Med algeoppblomstringen frisk i minne, er det åpenbart at det er behov for teknologi for effektiv rensing av inntaksvann til lukkede anlegg, en teknologi som ikke finnes i dag, hverken i kommersiell produksjonsteknologi eller andre forsknings- og utviklingsprosjekter. Nettopp FlexiFarm hadde tålt en slik ekstrem algesituasjon.

FlexiFarm kan bidra til å løse næringens arealutfordringer ved at man kan utnytte flere kystnære areal. Teknologien håndterer også lakselus og patogener som kan føre til sykdom hos fisken. FlexiFarm kan dermed bidra til mer matproduksjon, verdiskaping og arbeidsplasser langs kysten.

Høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi, som ledes av statsminister Erna Solberg, har denne uken presentert en rapport i FN, som peker på behovet for mer matproduksjon i havet. FlexiFarm er en teknologi for matproduksjon i havet hvor vi utnytter de store naturgitte fordelene i havet samtidig som vi sikrer et skille mellom oppdrett og miljøet utenfor. Dette vil kunne bidra til å ta i bruk flere arealer, og bidra til å løse våre globale utfordringer.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS