Nyheter

24.09.2018

Produksjonsstart for den lukka merden til Cermaq i Horsvågen

Cermaq har som målsetting å være ledende på teknologiutvikling som bidrar til bærekraftig matproduksjon. I helgen satte Cermaq ut fisk i den lukka merden i Horsvågen.

Første utsett av smolt i den nye lukka merden til Cermaq i Horsvågen

Med dette lukka systemet tar Cermaq et første steg i utviklingen av lukket oppdrettsteknologi. Det lukka systemet er bygget for å gi maksimal bio-sikkerhet og fiskevelferd. Vann blir pumpet inn i merden fra 13 meters dyp, noe som hindrer lus fra å komme inn i merden. Veggen i merden er laget av sterkt og fleksibelt komposittmateriale, som bidrar til å minimere rømningsrisiko. Dette er den største lukka merden i verden som bruker fleksible vegger.

“Vi har jobbet med dette prosjektet over lang tid, og vi er glade for at vi nå er klare for å sette ut fisk i merden”, sier Frode Holmvaag, Leder Sjø Nordland i Cermaq Norway. “Dette er ny teknologi for oss, og det blir veldig spennende å følge veksten og utviklingen til fisken i det nye, lukka systemet”, sier Holmvaag.

Cermaq fokuserer på innovasjoner som forbedrer bærekraftig oppdrett på eksisterende lokaliteter i kystnære områder. Det nye, lukka systemet, som er utviklet i samarbeid med Botngaard og Serge Ferrari, er sertifisert for lokaliteter med en signifikant bølgehøyde på to meter, og kan benyttes på de fleste eksisterende sjø-lokaliteter.

Botngaard har lang erfaring med konstruksjoner for havbruksnæringen.

“Leveransen og oppstarten av den lukka merden i Horsvågen markerer en milepæl for Botngaard og vårt utviklingsprogram for lukka merder. Vi vil nå jobbe sammen med Cermaq og våre industrielle partnere for å ytterligere forbedre teknologien og den daglige driften av merden”, sier Magnus Stendal, System Delivery Manager hos Botngaard.

Serge Ferrari, verdensledende på innovative og fleksible materialer, har utviklet membranveggen som gjør det lukka systemet fleksibelt og sikkert.

“Etter 6 år med forskning og utvikling på blant annet materialsammensetning, holdbarhet og fleksibilitet, har Serge Ferrari utviklet den nye membranen BioBrane Aqua 2050 til lukkede anlegg. Dette svært sterke materialet har større sikkerhet mot rømming enn noen gang”, ser Gabriel Faysse, Market Manager Environment and Energy hos Serge Ferrari.

Fremover nå vil Cermaq samarbeide tett med grupper av forskere for å optimalisere driften av det nye lukka systemet.

“Det er fortsatt mye vi ikke vet om lukka anlegg. Vi ser at lukka anlegg i sjø kan spille en viktig rolle i havbruk i fremtiden, men det vil kreve videre utvikling”, sier Harald Takle, R&D Manager Farming Technology i Cermaq Group. “Derfor har vi søkt om utviklingskonsesjoner med konseptet FlexiFarm, som tar lukka anlegg et stort sprang videre ved at det blant annet vil ha kostnadseffektiv behandling av inntaksvann mot infeksjoner og gjøre oppdrett til slaktestørrelse mulig i mer eksponerte områder”, sier Takle.

Fakta om den lukka merden i Horsvågen:
- Produksjonskapasitet: 400 tonn biomasse
- Omkrets: 120 meters
- Volum: 10 400 m3

Kontakt: Frode Holmvaag, Leder Sjø Nordland. E-post: frode.holmvaag@cermaq.com. Mobil: 990 13 998.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS