Nyheter

27.11.2018

Skuffet over avslag på iFarm-anke

iFarm følger hver laks med maskinsyn, etablerer en helsejournal pr. individ, og kan sortere til side de fiskene som skal følges opp.

Departementets vedtak om kun fire utviklingskonsesjoner til iFarm er skuffende, og gjør at det ikke er mulig å gjennomføre det planlagte prosjektet. Norge trenger bredde i teknologiutvikling for å utnytte og videreutvikle våre naturgitte fortrinn innen oppdrett. 

«Vi er veldig skuffet og ikke minst overrasket over at NFD ikke vil tildele tilstrekkelig produksjonsvolum for å utvikle iFarm, en løsning for digitalisering av oppdrett» sier Knut Ellekjær, administrerende direktør i Cermaq Norway.  

Så langt er utviklingskonsesjonene i hovedsak tildelt offshoreanlegg og noe til halvlukka anlegg. Dette er en snever innovasjonsportefølje sett i lys av bredden av konsept som har blitt omsøkt. Norge har naturgitte fordeler som vi er avhengige av å utnytte for at næringen skal være konkurransedyktig i fremtiden.  

iFarm skiller seg fra andre teknologier. iFarm ville både forenkle og forbedre forvaltningen av oppdrett, være billig å ta i bruk, og muliggjøre ivaretakelse av individverdi hos laks i tråd med dyrevelferdsloven.  

«Vi trenger innovasjon som ivaretar Norges naturgitte fortrinn, ikke eksporterer næringen. iFarm er en teknologi som adresserer rotårsakene til sykdoms- og velferdsutfordringene til oppdrettsfisken. Det er innovasjon av eksisterende oppdrett, basert på Norges naturlige fortrinn» sier Knut Ellekjær.  

«Basert på føringer i vedtaket vil vi nå se om det er mulig å tilpasse prosjektet til fire konsesjoner, der vi videreutvikler potensialet til iFarm teknologien» konkluderer Knut Ellekjær.

Kontaktperson: Kommunikasjonsdirektør Lise Bergan, mob 93251114

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS