Nyheter

10.11.2021

Solid innsats fra medarbeidere gav sterkt årsresultat tross for korona-utfordringer

"En kjempeinnsats fra medarbeiderne i Nordland og Finnmark sikret et godt resultat for Cermaq Norge selv med alle korona-utfordringene. Vi snudde oss raskt når markedet innen hotell og restauranter forsvant", sier adm. dir Knut Ellekjær.

Administrerende direktør i Cermaq Norge, Knut Ellekjær

Cermaq Norway har avvikende regnskapsår, som går fra 1.april til 31.mars. For regnskapsåret som ble avsluttet 31.mars 2021 endte selskapet på et årsresultat på solide 1,2 milliarder på en omsetning på 4,1 milliarder.

Volumrekord tross pandemi-utfordringer

Cermaq slaktet og solgte 73 000 tonn laks i perioden, noe som er en økning på 4 prosent sammenlignet med året før. Likevel endte omsetningen lavere enn året før. Det skyldes i hovedsak utfordringer knyttet til korona-pandemien. Blant annet forsvant markedene knyttet til hotell og restaurant over natta.

"2020 ble et veldig bra år for oss, til tross for korona-epidemien. Vi ble tidlig definert som samfunnskritisk næring, noe som har vært viktig for å kunne opprettholde driften. Folkene våre har stått på, og vi har hatt en fantastisk dugnadsånd når det gjelder smittevern og korona. Dette har gjort at vi har vært i stand til å opprettholde vanlig produksjon og unngått nedstenginger og produksjonsstans", sier Ellekjær.

Merkevarebygging har gitt stabile volumer

Mens hotell- og restaurantmarkedet stengte ned, tok etter hvert salg i butikk og hjemmekonsum seg opp, og nye målgrupper kom til.

Cermaq Norway har bygget en egen merkevare - True Arctic. Den spiller på at selskapet har all sin produksjon nord for Polarsirkelen. De lave sjøtemperaturene i nord gjør at laksen vokser saktere, og er med på å gi laksen noen kvalitetsegenskaper som kundene setter pris på.

"Vi har strategiske partnere i mange markeder, og True Arctic-merkevaren har bidratt til at vi har hatt stabile leveranser i en periode der markedene tidvis har vært krevende", sier Ellekjær..

Overskuddet pløyes tilbake i selskapet

Siden 2015 har 97 prosent av overskuddet i Cermaq Norway blitt brukt til investeringer i Nordland og Finnmark. Også i år vil overskuddet pløyes tilbake i selskapet og bidra til verdiskaping og ringvirkninger i nord.

"Eieren vår er langsiktig og støtter vekstambisjonene. Derfor har Mitsubishi Corporation investert nærmere 6 milliarder kroner i Cermaq Norge de siste årene, noe vi også ser effektene av i resultatet", sier Ellekjær

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS