Nyheter

17.09.2015

​Verdens mest avanserte stamfiskanlegg åpnet

I går ble det nye stamfiskanlegget i Steigen åpnet med stor festivitas. Det var Fiskeriministeren som stod for den offisielle åpningen av anlegget, som har en produksjonskapasitet på 100 millioner rognkorn pr. år.

​Verdens mest avanserte stamfiskanlegg åpnet

Det nye anlegget i Steigen er det eneste produksjonsanlegget for lakserogn i Nord-Norge. Anlegget har en produksjonskapasitet på 100 millioner rognkorn, og kan utvides til 150 millioner rognkorn. Dette tilsvarer det totale behovet for lakserogn i hele Nord-Norge. Åpningen er en viktig milepæl som sikrer kapasitet for videre vekst, leveringssikkerhet og redusert biologisk risiko for hele havbruksnæringen.

- For Cermaq er det veldig viktig med målrettet avl som gir laks som er best mulig tilpasset forholdene i Nord-Norge, sier Geir Molvik, adm.dir. i Cermaq Norway. Samarbeidet Nordnorsk Stamfisk er et strategisk samarbeid som styrker fiskehelsen i regionen ved å sikre rogn av god kvalitet, og ved å bidra til at smittestoffer ikke spres gjennom avl.

Etableringen Nordnorsk Stamfisk i Steigen er et samarbeid mellom Cermaq Norway AS, Nordlaks Oppdrett AS, Nova Sea AS og AquaGen AS.

I forbindelse med åpningen fikk Fiskeriministeren personlig æren av å stryke den aller første laksen, og ble således «jordmor» til de aller første lakseeggene på det nye anlegget.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS