Nyheter

Nyheter

Her finner du nyheter og aktuelt om og fra Cermaq.

21.02.23

Folla Alger og Cermaq tester ut nytt kombinert anlegg for laks og tare - vil bidra til det grønne skiftet

I forrige uke satte Folla Alger ut den første taren i sitt nye kombinerte oppdrettsanlegg for laks og tare i Steigen i Nordland.

15.12.22

Har satt ut laks i tredje versjon av iFarm

iFarm-prosjektet har som mål å bedre fiskens helse og velferd i merdene ved hjelp av kunstig intelligens. Nå er det satt ut laks for tredje gang i iFarm-merder, og i denne fasen er det maskinlæring som står i fokus.

24.10.22

Godt årsresultat fra Cermaq, men usikkerhet rundt skatteforslag stopper investeringer for 4 milliarder og 300 nye arbeidsplasser i Nord-Norge

Cermaq Norge fikk et årsresultat på 1,7 milliarder kroner i 2021, noe som skulle brukes til nye arbeidsplasser og anleggsinvesteringer i Hasvik, Hammerfest og kommuner i Nordland. – Dette ville gitt 300 nye arbeidsplasser til Nord-Norge, men vi kan ikke investere med så stor usikkerhet som vi har nå, sier administrerende direktør, Knut Ellekjær.

05.10.22

Cermaq leverer tilbake oppdrettstillatelser

Da forslaget om grunnrente for havbruk ble presentert, åpnet myndighetene for å levere tilbake kjøpte tillatelser på fastpris i 2022. Cermaq hever derfor kjøp av 669 tonn MTB til en verdi av 134 MNOK.

03.10.22

Cermaq fryser investeringer – grunnrenteforslag setter Norge tilbake som havbruksnasjon, sier konsernsjefen i Cermaq.

Cermaq vil fryse investeringer i Norge som følge av forslaget om grunnrenteskatt. - Vi vil vente på en klarere forståelse av kunngjøringen i forrige uke og det endelige forslaget til grunnrenteskatt, sier konsernsjef Steven Rafferty.

25.05.22

Sterke resultater for fiskehelse og miljø i Cermaq

I fjor var overlevelsesraten for atlantisk laks 95 % i Cermaq. Det er variasjon mellom områder, noe som viser potensialet for ytterligere forbedring. Scoring av fiskevelferd på tre nivåer; miljø, bestand og individ er et viktig verktøy for å øke overlevelsesraten.

22.04.22

Bendik Fyhn Terjesen utnevnt som professor II i akvakulturteknologi ved Nord Universitet i Bodø

Terjesen, som er Head of Landbased Innovation & Development i Cermaq Group, vil fremover kombinere jobben i Cermaq med en professor II- stilling ved Fakultet for Biovitenskap og Akvakultur (FBA) ved Nord Universitet i Bodø. Her skal han undervise bachelor-, master- og etter hvert også veilede doktorgradsstudenter, og utvikle kurs på etter- og videreutdanning for akvakulturteknologi, spesielt med fokus på RAS/postsmolt. Kursene vil bli åpne for alle oppdrettsselskap og andre i regionen. Målet på sikt er også å innlede forskjellige forskningssamarbeid med eksterne aktører.

31.03.22

iFarm: for første gang har svømmende fisker blitt sortert i en merde

Nå har BioSort og Cermaq for aller første gang testet ut en sorteringsmekanisme som skal sortere fisken i merda for å kunne gi tilpasset oppfølging. Å se forskjell på fisk er avgjørende for å bedre fiskehelse og velferd i merda, og vil være et stort steg fremover for økt overlevelse.

10.02.22

Den første iFarm-fisken på vei til markedet

Den aller første iFarm-fisken, som ble satt ut i Martnesvika høsten 2020, er nå på vei til butikken. Resultatene viser høy kvalitet på iFarm-fisken, noe som bekrefter at helsen og velferden har vært god i iFarm-merdene.

19.01.22

Cermaq og Vartdal Plast styrker samarbeidet innen drift, og utvikling av sirkulære emballasjeløsninger

Cermaq og Vartdal Plast forsterker samarbeidet og vil legge til rette for å ta i bruk emballasje som potensielt kan redusere klimautslippene med rundt 50 prosent. Helt siden Løvold Industri AS i Bodø ble en del av Vartdal Plast-konsernet, har Cermaq Norway vært en viktig kunde innen ferskfiskemballasje og en god samarbeidspartner. Som et ledd i å styrke dette gode samarbeidet, har Cermaq og Vartdal Plast inngått en samarbeidsavtale der Vartdal Plast tar over hovedansvaret for driften av kassefabrikken i Steigen. Samarbeidet åpner opp for at Cermaq kan videreutvikle sin emballasje i Steigen ved å ta i bruk råstoff fra resirkulert plast, og gjennom dette bidra ytterligere til den sirkulære økonomien. «Vi ønsker å ha med oss en solid partner med lang erfaring fra produksjon og utvikling av EPS-emballasje, og Vartdal Plast er for oss en naturlig samarbeidspartner for å sikre god drift og utvikling av fremtidsrettede og klimavennlige løsninger med fokus på sirkulære råvarer», sier Snorre Jonassen, Regiondirektør Nordland for Cermaq.