Nyheter

Nyheter

Her finner du nyheter og aktuelt om og fra Cermaq.

22.04.21

Cermaq bestiller verdens mest miljøvennlige brønnbåt

Den nye båten er utviklet i nært samarbeid mellom Norsk Fisketransport og Cermaq. Energiproduksjonen om bord på det nye fartøyet vil være basert på batteri og generatorer, noe som vil gi en reduksjon i drivstoff-forbruk på ca. 1 600 tonn CO2. Det tilsvarer utslippet fra 1 100 personbiler i løpet av ett år.

09.03.21

Lars Galtung ansatt som global Direktør for kommunikasjon og bærekraft i Cermaq

Bærekraft er viktigere enn noen gang, og Cermaq Group styrker nå organisasjonen for å øke ambisjonene og drive dette arbeidet med enda større kraft. Lars Galtung får ansvaret når kommunikasjon og bærekraft samles i én avdeling.

05.03.21

​Kamerasensor som skal gjenkjenne hver fisk i iFarm er på plass. Målet er bedre fiskehelse og velferd ved hjelp av kunstig intelligens

Cermaq vil bruke kunstig intelligens og maskinlæring for å identifisere hver enkelt fisk i et oppdrettsanlegg. Når hver fisk kan få en egen helsejournal og tilpasset oppfølging sikres fiskehelse og velferd. Nå er første versjon av iFarm-sensoren som etter hvert skal registrere og gjenkjenne hver enkelt fisk, på plass i merda.

22.01.21

Ingen oppdrettslaks i Altaelva i 2020

Fra 2013 har elveforvalterne og oppdrettsselskapene i Vest-Finnmark samarbeidet om å overvåke Alta- og Repparfjordelva. Det har vært en positiv utvikling i begge disse viktige lakseelvene i løpet av de åtte sesongene prosjektet har vært kjørt. i 2020 var kun én av de vel 1600 skjellprøvene i Alta- og Repparfjordelva som ble tatt oppdrettslaks. I Altaelva ble ingen oppdrettslaks funnet i 2020.

13.01.21

Cermaq inngår samarbeid med Steigen kommunen for å sikre veterinærtilbudet i kommunen

Steigen og Hamarøy har lenge stått i en veterinærkrise, med akutt mangel på veterinærer. Nå har et nytt samarbeid mellom havbruksbedriften Cermaq og Steigen kommune oppstått, med håp at både varierte arbeidsoppgaver og trygghet vil sikre rekruttering av en veterinær.

02.12.20

Cermaq støtter havpanelet - er klar for å bidra 100%

Havpanelet slår fast at det er et stort potensial for økt matproduksjon gjennom marint oppdrett. Matproduksjonen i havet kan seksdobles innen 2050 ved å sette bærekraft i sentrum for forvaltning av havet. Cermaq er klar til å levere, og vil fortsette å bidra til at Norge og verden kan nå sine mål for bærekraftig utvikling.

23.09.20

Cermaq vil bedre fiskehelse og velferd med iFarm

Ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring ønsker Cermaq å identifisere hver enkelt fisk i en merde og gi den en egen oppfølging og helsejournal. iFarm-prosjektet som skal utvikle individbasert havbruk er planlagt å gå over fem år. Nå er det satt ut fisk for første gang i iFarm.

22.06.20

Saltvannstilvenning av smolten reduserer sårutvikling etter utsett i sjø

Kristense Solheim har i sin masteroppgave i fiskehelse ved UiB vist at smolt som er i saltvann fire uker før utsett er mindre utsatt for sårutvikling. Dette er viktige funn som kan bidra til å redusere tenacibaculose i norsk oppdrett. Smolten vist også bedre velferdsscore.

07.05.20

Cermaqs aktiviteter for å nå FNs mål for bærekraftig utvikling.

I en ny rapport kopler vi tradisjonelle bærekraftindikatorer og våre aktiviteter til de sektoroverskridende utfordringene som klima, utvikling i havet, biodiversitet, fotavtrykket av matproduksjon og grunnlaget for å skape felles verdier.

27.02.20

Cermaq valgte ScaleAQ som samarbeidspartner til iFarm

Cermaq og BioSort er nå i ferd med å realisere utviklingstillatelsene for iFarm, og Cermaq har etter en grundig prosess valgt ScaleAQ som samarbeidspartner for leveranser av oppdrettsutstyr til prosjektet.