Nyheter

Nyheter

Her finner du nyheter og aktuelt om og fra Cermaq.

25.10.16

​Et av Norges mest moderne settefiskanlegg åpnet av Fiskeriministeren i dag

Det nye settefiskanlegget til Cermaq Norway i Forsan i Steigen ble åpnet med stor festivitas i dag. Det var Fiskeriministeren som stod for den offisielle åpningen av anlegget, som har en produksjonskapasitet på 12,2 millioner smolt pr. år.

21.07.16

iFarm – Cermaq satser på individbasert oppdrett

Sensorene til iFarm består av maskinsyn med individgjenkjenning basert på fiskens prikkmønster. I et sensorkammer, registreres antall fisk, fiskens størrelse, antall lus og mulige sykdomstegn. Metoden muliggjør individbasert oppdrett av fisk. iFarm er derfor et teknologisk sprang i videreutviklingen av merdbasert oppdrett.

24.06.16

Cermaq øker slakterikapasiteten i Nordland ved å bygge nytt slakteri på Storskjæret i Steigen

Cermaq Norway satser i Nordland, og har behov for økt slakterikapasitet i regionen. I dag har selskapet to slakterier i regionen; ett i Alsvåg i Øksnes kommune og ett i Skutvik i Hamarøy kommune. En utvidelse av disse to slakteriene er vurdert opp mot byggingen av et nytt fellesslakteri på Storskjæret i Steigen. Etter en grundig vurdering av de ulike alternativene har Cermaq nå besluttet at den beste løsningen vil være å bygge et nytt fellesslakteri på Storskjæret i Steigen kommune.

27.01.16

Oppdrettsselskaper i Vest-Finnmark vil utrede felles slakteri

Cermaq, Grieg og Norway Royal Salmon vil utrede muligheten for et nytt, felles lakseslakteri i Vest-Finnmark for å sikre fremtidsrettet og konkurransedyktig drift. Selskapene vil nå kontakte alle aktuelle kommuner om prosjektet.

21.12.15

Cermaq legger grønn konsesjon til Hamarøy kommune

Cermaq vil plassere den nylig tildelte grønne konsesjonen i gruppe C i Hamarøy kommune. Dette gir en inntekt til kommunen på 10,7 millioner kroner. Pengene overføres fra Nærings- og Fiskeridepartementet til vertskommunen av den grønne konsesjon.

09.11.15

Nedbemanning på slakteriet i Rypefjord i Hammerfest fra årsskiftet

Bemanningen fra 2016 blir redusert fra to til ett skift når avtalen om slakting for NRS utløper ved årsskiftet.

05.11.15

​Åpenhet gir bedre løsninger

Cermaqs kultur er basert på åpenhet. Vi samarbeider tett med Mattilsynet når vi har problemer med fiskehelse eller lus.

17.09.15

​Verdens mest avanserte stamfiskanlegg åpnet

I går ble det nye stamfiskanlegget i Steigen åpnet med stor festivitas. Det var Fiskeriministeren som stod for den offisielle åpningen av anlegget, som har en produksjonskapasitet på 100 millioner rognkorn pr. år.

04.08.15

​Cermaq best i rapportering av bærekraft

Seafood Intelligence har igjen rangert Cermaq som nummer 1 av 35 lakseselskaper i verden for rapportering om bærekraft. Cermaq skiller seg også ut ved at den integrerte bærekraftrapporten er eksternt verifisert.

05.06.15

Global Salmon Initiative lanserer ny bærekraftsrapport i forbindelse med World Ocean Summit 2015

I dag lanserer GSI denne interaktive bærekraftsrapporten for å markere verdens miljødag. Rapporten setter en ny standard for transparent rapportering i den globale matvarebransjen, og viser at GSIs medlemmer jobber aktivt med å stadig forbedre bærekraften i sin driften.